Meer mannen in de kinderopvang

Wanneer in 2000 blijkt dat er in de kinderopvang maar 0,9 procent mannelijke medewerkers zijn, zetten we samen met Kind & Gezin en de VDAB verschillende acties op. We doen onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een job in de kinderopvang: welke drempels ervaren mannen om als kinderbegeleider te werken?

Sensibiliseringscampagne

Tegelijk zetten we een affichecampagne op die verschillende andere Europese landen overnemen. We sensibiliseren het werkveld en maken verschillende materialen om gendersegregatie in de kinderopvang te doorbreken.

Dit is een van de allereerste projecten over gender in de kinderopvang. Er wordt wereldwijd nog steeds vaak naar verwezen.