Meer mannen in de kinderopvang

Wanneer in 2000 blijkt dat er in de kinderopvang maar 0,9 procent mannelijke medewerkers zijn, zetten we samen met Kind & Gezin en de VDAB verschillende acties op. We doen onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een job in de kinderopvang: welke drempels ervaren mannen om als kinderbegeleider te werken?

Sensibiliseringscampagne

Tegelijk zetten we een affichecampagne op die verschillende andere Europese landen overnemen. We sensibiliseren het werkveld en maken verschillende materialen om gendersegregatie in de kinderopvang te doorbreken.

Dit is een van de allereerste projecten over gender in de kinderopvang. Er wordt wereldwijd nog steeds vaak naar verwezen.

 

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met info@vbjk.be

Medewerkers

Partners

  • Stad Gent

    Vanuit de ervaringen in pedagogische ondersteuning slaan VBJK en Stad Gent wel vaker de handen in el...
  • Kind & Gezin

    VBJK heeft een partnerschapsakkoord met Kind & Gezin
  • Europees Sociaal Fonds

    VBJK heeft verschillende projecten bij ESF, het Europees Sociaal Fonds. Ook onze AMIF projecten hore...