Start kleuterschool voor kinderen in armoede

Een goede start op school betekent veel voor kinderen. Dit onderzoeksproject focust op de eerste schoolervaringen van kinderen uit gezinnen in armoede. Hoe verloopt de transitie van thuis of kinderopvang naar de kleuterschool bij hen? Welke leerkansen worden aan deze kinderen geboden? Welke niet? En wat leren we daaruit om reproductie van sociale ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan?

Filmobservaties in vier scholen

Na verkennende gesprekken met ouders en scholen kwamen we uit bij vier scholen (in Vlaanderen en Brussel) die representatieve onthaal- of instapklassen hebben en een hoog percentage van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. We filmden de dagelijkse gang van zaken in de onthaal- en instapklassen. Per school hadden we op verschillende momenten extra aandacht voor twee kinderen. In totaal volgden we dus acht kinderen: van de eerste schooldag tot enkele maanden later. Er zijn ook interviews met de ouders van deze kinderen en met de betrokken leerkrachten.

Presentatie onderzoeksresultaten

Professor Michel Vandenbroeck en professor Piet Van Avermaet waren de promotoren van dit FWO-onderzoek. In 2017 werden de resultaten van dit onderzoek ruimer bekendgemaakt, samen met de resultaten van het doctoraatsonderzoek over zorg en leren en het Brusselse project Educare.

De presentatie met de onderzoeksresultaten vind je bij de studiedag schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterscholen.

Lees ook het eindrapport van het FWO-onderzoek naar de overgang naar de kleuterschool.

Over het belang van een warme overgang