Doctoraatsonderzoek start kleuterschool

In haar doctoraatsonderzoek gaat Katrien Van Laere na hoe het zit met zorg en leren bij de jongste kleuters (van 2,5 tot 4 jaar). Hoe ziet het beleid dit? Wat betekenen zorg en leren voor de betrokken professionals: kleuteronderwijzers, brugfiguren, zorgassistenten, opvangmedewerkers, enzovoort? Wat verwachten ouders? Er zijn focusgesprekken met al deze groepen.

Film instapklasje

Om deze focusgesprekken te voeden, maken we een film. Voor het interview start, krijgen deelnemers beelden te zien van een doorsnee dag in een instapklasje. Je ziet kinderen van 2,5 jaar die voorheen naar de kinderopvang gingen of thuis waren en nu sinds kort naar de kleuterklas komen. Deze beelden voeden het gesprek over wat de verschillende betrokkenen belangrijk vinden in de zorg, de educatie en de opvoeding van peuters / kleuters.

Zorg en leren

Een analyse van deze gesprekken toont welke impliciete kindbeelden ons denken over kleuteronderwijs kleuren. Ook de praktische organisatie van zorg en educatie hebben een invloed. Wat betekent dit alles voor de toegankelijkheid van de kleuterschool? Welke effecten heeft het op de gezinnen die tot de doelgroepen behoren van programma’s voor kleuterparticipatie?

Presentatie onderzoeksresultaten

In 2017 maakten we de resultaten van dit doctoraatsonderzoek ruimer bekend, samen met de resultaten van Brussel op weg naar Educare en het onderzoek naar de start van de kleuterschool voor gezinnen in armoede.

De presentatie met de onderzoeksresultaten vind je bij de studiedag schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterscholen.

Artikels educare & warme overgang

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien

Medewerkers

Partners

  • Universiteit Gent

    Van bij de start werkt VBJK nauw samen met Universiteit Gent, onder meer met de vakgroep Sociaal Wer...