CIK | Inclusieve kinderopvang

Gezinsopvang, groepsopvang of buitenschoolse opvang die zorgen voor een mix van kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte kunnen hiervoor subsidies krijgen én zich laten begeleiden door een Centrum Inclusieve Kinderopvang– kortweg CIK.

Verspreid over verschillende zorgregio’s heeft Vlaanderen maar liefst 16 CIK’s: Centra voor Inclusieve Kinderopvang.

Centra voor Inclusieve Kinderopvang

VBJK begeleidt deze CIK’s in een intervisiegroep en via overkoepelende vormingsdagen. We gaan op zoek naar inspirerende praktijken en staan stil bij belangrijke vraagstukken. Welke samenwerkingsverbanden kan een CIK binnen zijn zorgregio aangaan? Hoe kan een CIK het beste de begeleidingsopdracht voor de kinderopvang invullen? Wat is de functie van een inclusiecoach binnen CIK? Hoe kun je een proactief opnamebeleid ontwikkelen? Deze organisatorische aspecten zijn meer dan puur praktische aangelegenheden, ze zijn nodig om de basisgedachte van inclusieve kinderopvang te realiseren.

Binnen dit project heeft VBJK ook aandacht voor het perspectief van ouders. In zes focusgroepen vertellen moeders en vaders over hun ervaringen met inclusie. Hun uitspraken bieden inzicht in hoe we de kwaliteit van inclusieve opvang kunnen verbeteren.

ROADMAP | Inclusieve kinderopvang: routes voor coaches bij het versterken van inclusie

Sommige kinderen hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte samen met kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte.
Met deze Roadmap willen we CIK-coaches maar ook alle pedagogisch ondersteuners die inclusie nastreven doorheen hun verschillende opdrachten, gidsen en ze hiermee een spoor en inspiratie bieden om hun opdrachten waar te maken. Bij deze Roadmap horen meerdere bijlages.

READER | Methodieken, draaiboeken, artikels, onderzoek en relevante websites

Bouwen aan een kwaliteitsvolle inclusieve kinderopvang doe je niet alleen. Je doet dit binnen een netwerk van professionelen en ouders, beleidsmakers en onderzoekers. De Centra voor Inclusieve Kinderopvang ontwikkelden reeds veel methodieken en materialen voor coaches. Ze vonden inspiratie bij collega’s, maar ook bij de overheid en veel andere relevante organisaties.
De Reader bundelt alle informatie om een inclusieve opvang uit te bouwen. Bij deze Reader horen meerdere bijlages.

Lees meer over kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en neem hieronder een kijkje in de bijlages van de Roadmap en de Reader!

 Bezoek onderstaande mini-site waar alle bijlages uit de Roadmap en de Reader gebundeld staan.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Veerle

Medewerkers

Partners