Pedagogische ondersteuning | coaches in de kinderopvang

Een van de voorwaarden om kwaliteitsvolle opvang te (blijven) bieden is stilstaan bij je werk. Een reflectieve houding is een essentieel onderdeel van professionaliteit. Verschillende vormen van pedagogische begeleiding kunnen die reflectie mee ondersteunen en stimuleren.

Van 2014 tot 2017 kunnen gezins- en groepsopvang gratis beroep doen op een pedagogische en taalondersteuner (PTO). In diezelfde periode begeleidt VBJK de verschillende PTO-organisaties om hun eigen praktijk te ontwikkelen.

Voeding voor PTO

De grootschaligheid waarmee de pedagogische ondersteuning voor kinderopvang georganiseerd wordt, is op dat moment nog helemaal nieuw. Dus is het belangrijk om stil te staan bij een aantal aspecten. Wat verstaan we onder kwaliteitsvolle pedagogische begeleiding? Welke methodieken en praktijken werken ondersteunend? Hoe kan deze pedagogische begeleiding praktisch georganiseerd, gedocumenteerd en geëvalueerd worden? Welke samenwerking kan er tussen de verschillende PTO-organisaties zijn?

De PTO-organisaties brengen deze vraagstukken op de verschillende intervisiebijeenkomsten die VBJK begeleidt. Er staan ook enkele inspiratiedagen op het programma, om de PTO-organisaties inzicht te geven in de totale ondersteuningsstructuur en in de rol van Zorginspectie, kwaliteitszorg en de bijhorende leermodules van Kind & Gezin. Een andere keer is er input over bijvoorbeeld sociale functie en inclusieve kinderopvang.

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Veerle

Medewerkers

Partners