IMPACT | Hoe evalueer je gezinsondersteuning?

Begin 2017 starten zes projecten brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede.

  • Het Jonge Kind … Eeklo schakelt naar de toekomst! (OCMW Eeklo)

  • Kinderen eerst (OCMW Hoogstraten)

  • Kinderen kansen geven! (Stad Leuven)

  • Switch (OCMW Kortrijk)

  • TOOM = Tongerse Ondersteuning Op Maat (OCMW Tongeren)

  • VONK, een passe-partout (OCMW Dilbeek)

Via brede gezinsondersteuning realiseren deze projecten grondrechten 'met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding'.

Evalueren en impact meten

Hoe ga je de impact van dergelijke projecten na? VBJK ondersteunt de projecten en betrokken administraties hierin. We gebruiken daarvoor methodieken van documenteren en baseren ons op evaluatiekaders. Op die manier bouwen we voor de administraties expertise op rond de implementatie van impactmeting.

Lerend netwerk en feedback op maat

De ondersteuning van de projecten gebeurt via een lerend netwerk en individuele gesprekken.

In het netwerk werken we met de projecten aan een heldere en gedeelde projectomschrijving. Onder begeleiding van VBJK formuleren de projecten evaluatievragen en samen gaan we op zoek naar passende evaluatiemethoden.

In individuele gesprekken geeft VBJK elk project feedback op maat. Hiermee zetten de projecten een eigen evaluatieplan op dat VBJK verder opvolgt.

Overkoepelend evaluatiekader

Tegelijkertijd gaan we in een denktank op zoek naar een overkoepelend evaluatiekader voor de projecten. Samen met administraties, onderzoekers en vertegenwoordigers van de zes projecten reflecteren we over de vraag hoe administraties projecten in kader van kinderarmoedebestrijding kunnen opvolgen en evalueren. Hieruit distilleren we aanbevelingen inzake monitoring en evaluatie in projecten en aanbevelingen voor het aanbod van gezinsondersteuning en armoedebestrijding.


Lees het eindrapport.
Bekijk de presentatie.

De rol van gezinscoaches

VBJK ging in gesprek met gezinscoaches en onderzocht welke rol gezinscoaches kunnen opnemen binnen gezinsondersteunende netwerken.
Lees het rapport.

Gezinscoaches de superhelden van geïntegreerd werken?

Bekijk de presentatie van Hester Hulpia over de rol van gezinscoaches.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners