Inburgering van laaggeletterde moeders

Nieuwkomers worden in België aangespoord om een inburgeringscursus te volgen. Voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen is dat niet vanzelfsprekend: zij ervaren veel drempels om deze cursus te volgen, onder meer door de zorg om hun kind(eren) terwijl zij les volgen.

In acht proeftuinen, verspreid over Vlaanderen, werken inburgeringcentra, centra voor basiseducatie en voorzieningen uit kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning samen om een geïntegreerd inburgeringtraject op maat van deze doelgroep te realiseren.

Acht proeftuinen

VBJK organiseert en begeleidt het lerend netwerk waaraan deze acht proeftuinen deelnemen. VBJK ondersteunt ook de monitoring en evaluatie van deze proeftuinen. Hoe gebeurt dat?

De acht proeftuinen krijgen inspiratie van gelijkaardige projecten zoals Moeder-Taal, Alfa-Meters, Peuterpraat, Taalbubbels, Kanga en Roe. VBJK geeft de proeftuinen tussentijdse opdrachten mee en bespreekt deze op bijeenkomsten die – op aanraden van VBJK – telkens op een andere locatie doorgaan. Zo gaan de acht proeftuinen ook bij elkaar op bezoek.

Om ook de stem van de deelnemers in te brengen, organiseren de proeftuinen onder begeleiding van VBJK interviews en bevragingen. Hoe ervaren de moeders zelf een geïntegreerd aanbod voor inburgering? 

Draaiboek voor toekomstig geïntegreerd aanbod

Het leidt uiteindelijk tot een draaiboek dat toekomstige initiatieven kan inspireren. In het draaiboek staan de ervaringen, inzichten en leerprocessen van acht proeftuinen ‘Inburgering op maat van laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen’. Je vindt er wetenschappelijke argumenten om een dergelijk aanbod vorm te geven en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst, onder meer de structurele inbedding van trajecten op maat. Op die manier wil het draaiboek tegelijk een leidraad zijn voor organisaties die een gelijkaardig aanbod willen opstarten.

Lerend netwerk inburgering op maat

In dit project werkt VBJK samen met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas – Agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen, IN-Gent – Agentschap Integratie en inburgering Gent, Kind & Gezin en het Centrum voor Basiseducatie.

 

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners

  • Europees Sociaal Fonds

    VBJK heeft verschillende projecten bij ESF, het Europees Sociaal Fonds. Ook onze AMIF projecten hore...
VBJK
VBJK
VBJK