Ouderbeleid in de Brusselse buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang doet aan opvoedingsondersteuning. Alleen al door kinderen buiten de schooluren fijne vrije tijd te bieden, zorgt opvang ervoor dat ouders naast de zorg voor hun gezin ook andere taken kunnen opnemen (werk, opleiding, boodschappen, mantelzorg …).

Opvoedingsondersteunende functie van buitenschoolse opvang

Die opvoedingsondersteunende functie kan de buitenschoolse opvang nog meer opnemen. Door te werken aan toegankelijkheid en een goed bondgenootschap met de ouders, door in te zetten op ontmoeting en samen met ouders actie te voeren voor een buurt waarin het goed is om op te groeien en op te voeden. Daarvoor heb je een goed ouderbeleid nodig.

7x focusgroepen, interviews en eigen actieplan

In Brussel willen zeven Nederlandstalige Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) daar hun schouders onder zetten. Hoe werk je in de buitenschoolse opvang samen met moeders en vaders? Hoe bouw je een vertrouwensband op zodat er sprake kan zijn van samen opvoeden? Hoe verbind je ouders onderling? Hoe zorg je voor een goede inbedding in de buurt?

Aan het begin van dit traject zijn er focusgroepen en interviews met moeders en vaders. Daarna maakt elke organisatie een eigen actieplan op. De vorderingen die ze hierin maken, maar ook struikelblokken, twijfels en vragen leggen ze aan elkaar voor op zeswekelijkse bijeenkomsten.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Brecht

Medewerkers

Partners