Transatlantic Forum for Inclusive Early Years

De basis dienstverlening voor jonge kinderen wordt internationaal aangeduid met ECEC: Early Childhood Education and Care. Binnen het domein van ECEC zijn heel wat interessante praktijken en onderzoeksresultaten.

Urgente vraagstukken

Het Transatlantic Forum verzamelt en bespreekt deze input. Het is voor beleidsmakers, onderzoekers en praktijkmensen het vertrekpunt om te debatteren over urgente kwaliteitsvraagstukken en inclusie. De focus ligt bij kinderen met een achtergrond van migratie en/of armoede.

Inhoudelijke input

Samen met het Migration Policy Institute (VS) staat VBJK ook in voor de inhoudelijke uitwerking van de verschillende conferenties. VBJK nodigt relevante sprekers uit, onderzoekers en de betrokken beleidsverantwoordelijken van verschillende bestuursniveaus (regionaal, nationaal en Europees).

Voor elk congres werkt VBJK mee aan de agenda en inhoudelijke voorbereiding, nadien is er ook telkens een syntheserapport.

7 conferenties, 6 thema’s

Elke conferentie behandelt een thema dat belangrijk is voor gezinnen en kinderen met een achtergrond van migratie en/of armoede. Bij elk congres vind je een syntheserapport, de presentaties van verschillende sprekers en filmmateriaal.

Nederlandstalige brochure TFIEY

Een Nederlandstalig brochure van het Transatlantic Forum for Inclusive Early Years tot slot bevat de kernaanbevelingen voor een ECEC beleid dat specifiek rekening houdt met maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen.

Deze samenvatting is ook beschikbaar in het Frans (Recommendations TFIEY) en in het Engels (TFIEY Policy recommendations).

Bekijk de videofragmenten van de verschillende conferenties

1e conferentie in Gent

2e conferentie in New York

3e conferentie in Lissabon

4e conferentie in Amsterdam

5e conferentie in Dublin

6e conferentie in Washington

7e conferentie in Turijn

Wil je meer informatie?

Neem contact op met info@vbjk.be

Medewerkers

Partners