Huis van het Kind In-Zicht

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Boost voor Huizen van het Kind

Sinds het decreet Preventieve Gezinsondersteuning van kracht is, kennen de Huizen van het Kind een enorme boost. Wat is nu de kern een Huis van het Kind? Hoe geef je dat vorm? Hoe bouw je een netwerk uit? Met welke partners kun je samenwerken?

Werken aan preventieve gezinsondersteuning

Wat betekent het voor een Huis van het Kind om te werken aan preventieve gezinsondersteuning? In deel 1 hertalen we het achterliggende gedachtengoed en bijhorende regelgeving naar concrete werkingsprincipes. Je krijgt inzicht in geïntegreerd werken, progressief universalisme, gebruikersparticipatie … In een intermezzo vind je inspirerende voorbeelden uit Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De stiel van samenwerken

Deel 2 focust op de stiel van samenwerken. Elk Huis van het Kind is een samenwerkingsverband. Wat zegt de theorie over samenwerken en wat betekent het concreet voor jou? Je krijgt een duidelijk zicht op de verschillende fasen van een netwerk. Dit deel eindigt bovendien met een leidraad waarmee je zicht krijgt op de to do’s in jouw samenwerkingsverband.

Begeleidingstrajecten

De inzichten in dit boek vertrekken vanuit de ervaringen die VBJK en VCOK verzamelden doorheen begeleidingstrajecten, het Brussels project Huis van het Kind en het project ontmoetingsfunctie. Maar ook andere onderwerpen die het VBJK/VCOK-huis kenmerken bieden inspiratie: sociale functie, ontmoeting, inclusie, participatief werken … Sociologische, financiële, juridische of bestuurlijke zaken die niet tot ons kennisdomein behoren, staan niet in deze publicatie.

Voorbeelden, denkvragen en oefeningen

De uitbouw van een Huis van het Kind is nooit af. In functie van de partners rond de tafel en de gezinnen in de buurt blijft het voortdurend zoeken. Een constant proces van plannen, uitvoeren, reflecteren en bijsturen.

Deze publicatie wil je voeden met inspirerende voorbeelden en prikkelende denkvragen en je helpen bij de uitdagingen waar je momenteel voor staat. Doorspekt met oefeningen helpt dit boek om daadwerkelijk een gezinsondersteunend samenwerkingsverband op te starten of verder uit te bouwen.

Voor wie?

Een must voor coördinatoren en alle betrokken partners van de Huizen van het Kind! Het boek biedt bovendien inzichten aan docenten en studenten in de richtingen sociaal werk, orthopedagogiek, Pedagogie van het Jonge Kind … Ook de talrijke vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder de Huizen van het Kind zullen in deze publicatie inspiratie vinden.

Interessante websites en filmpjes

Voorstelling boek 'Huis van het Kind In-Zicht

'In de voetnoten en de literatuurlijst van het boek staan heel wat interessante websites. In dit document vind je alle links en filmpjes.

Meer lezen