Kinderopvang met sociale functie

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Werken aan toegankelijkheid is onderdeel van de sociale functie, onderdeel van de maatschappelijke opdracht van kinderopvang. Hoe zorg je dat jouw opvang maatschappelijk kwetsbare gezinnen bereikt? Welke drempels moet je daarvoor wegwerken? Welke extra inspanningen kun je leveren?

Vier keer werken aan sociale functie

1) Kind

Hoe zorg je dat elk kind zich thuis voelt? Met aandacht voor cultuursensitief werken, meertaligheid en respect voor diversiteit.

2) Ouderbeleid

Van inschrijvingsprocedure over wennen en kindbespreking tot ouderactiviteit. Hoe zorg je dat je alle ouders bereikt? Waar let je op in de communicatie? Hoe ga je om met meertaligheid?

3) Buurt

Jouw organisatie staat midden in een buurt. Welke bewoners leven in jouw buurt? Wat is de sociale en culturele mix? Pas als je dat weet, kun je ook extra inspanningen leveren om die mix te bereiken. Zichtbaarheid en verbondenheid met de buurt is alvast een troef. Samenwerken met andere organisaties ook.

4) Medewerkers

Hoe motiveer je jouw collega’s om in te zetten op sociale functie? En hoe divers is jouw personeel? Met een uitgekiend personeelsbeleid kun je beter inspelen op de diversiteit in jouw opvang.

Praktijkverhalen

Met verschillende getuigenissen en foto’s van inspirerende initiatieven uit buurtgerichte kinderopvangorganisaties krijg je een goed zicht op de praktijk van sociale functie.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien

Foto's

Medewerkers

Partners

  • SWP Uitgeverij

    SWP Uitgeverij legt zich toe op pedagogische titels. Talloze VBJK boeken en ook het KIDDO tijdschrif...