Gender in balans

Opgroeiende kinderen spiegelen zich graag aan volwassenen. Om verschillende aspecten van de eigen (gender)identiteit te kunnen ontplooien, is het goed dat die volwassenen uit vrouwen én mannen bestaan.

In de basisvoorzieningen voor jonge kinderen werken helaas weinig mannelijke professionals. In kinderopvangorganisaties, kleuterscholen en gezinsondersteunende organisaties is het merendeel van de medewerkers vrouw.

Campagne voor mannelijke kinderbegeleiders

Om drempels weg te werken die mannen ervaren in het werkveld van jonge kinderen, is eerst en vooral onderzoek nodig. Wat maakt een job in bijvoorbeeld de kinderopvang, het kleuteronderwijs of de preventieve gezinsondersteuning voor mannen wel of niet aantrekkelijk? Beeldvorming in de ruime samenleving maar ook in de verschillende opleidingen voor deze functies blijkt van groot belang. Een andere doorslaggevende factor is de werkvloer: in een overwegend vrouwelijk team is het als een enkele individuele man niet vanzelfsprekend om je in de heersende cultuur te voegen.

Aandacht voor vaderparticipatie

VBJK zet onderzoek op, screent opleidingen op beeldvorming en adviseert over werken in gemengde teams. Een manvriendelijke cultuur is niet alleen goed om meer mannelijke professionals aan te trekken, het is ook goed voor de vaders die in basisvoorzieningen komen. Vaders tonen een grote betrokkenheid bij de opvoeding van hun kinderen, hoe kunnen organisaties die waarderen en stimuleren?

Internationaal pionierswerk

VBJK is een internationale pionier op vlak van gender in beroepen voor jonge kinderen. Tot op vandaag blijft deze thematiek actueel.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester Hulpia