Be-REYN trefdag | Sociale ondersteuning op doortrekkersterreinen 16/10/2018

Vlaanderen telt vandaag vijf doortrekkersterreinen: Asse, Gent, Lille, Huizingen en Kortrijk. Terreinbeheerders zetten in eerste instantie in op het beheer van het terrein.

Maar de rondtrekkende woonwagenbewoners hebben ook nood aan sociale ondersteuning, zoals gezondheidszorg, gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning, onderwijs …

Op deze trefdag brengen we lokale actoren in en rond deze doortrekkersterreinen samen: terreinbeheerders, LOP-medewerkers, netwerkpartners Huis van het Kind, regioteams Kind & Gezin, mobiel vaccinatieteam …

Op basis van een analyse van de huidige situatie en praktijk, onderzoeken we welke sociale ondersteuning nodig is en hoe deze op de doortrekkersterreinen vorm kan krijgen vanuit de lokale netwerken: wie neemt welk engagement …?

Praktisch

Wanneer? Dinsdag 16 oktober van 9u30 tot 16u00

Waar? Gent, informatie over de precieze locatie volgt

Voor wie? Voor alle lokale actoren in en rond doortrekkersterreinen: terreinbeheerders, LOP-medewerkers, netwerkpartners Huis van het Kind, regioteams Kind & Gezin, mobiel vaccinatieteam … En voor iedereen die zich (professioneel en vrijwillig) inzetten voor (een betere) toegankelijkheid voor Roma en Woonwagenbewoners

Prijs? Onder voorbehoud

Inschrijven? Via de knop rechtsboven

Meer Be-REYN

Ga naar het overzicht van alle activiteiten of lees meer over het Be-REYN project.

Hier vind je een verslag en de foto's van de lancering van Be-REYN (maart 2018).