Huizen van het Kind

Sinds 2014 is het decreet preventieve gezinsondersteuning van kracht. Sindsdien kennen de Huizen van het Kind een boost.

Daar komen heel wat vragen bij kijken. Een samenwerkingsverband uitbouwen, hoe doe je dat? Met welke partners kun je samenwerken om gezinnen te ondersteunen? Wat betekent gebruikersparticipatie en hoe geef je die vorm? Hoe zit het met die geïntegreerde en integrale aanpak, zoals het decreet omschrijft? Wat is precies dat progressief universalisme?

Ondersteuningstrajecten

Daarom zetten wij ondersteuningstrajecten op voor (toekomstige) coördinatoren van Huizen van het Kind. We geven ook input aan het beleid, onder andere door literatuur en praktijkvoorbeelden op te volgen, in binnen- en buitenland. Want overal wordt gewerkt aan de integratie van basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

De ondersteuningstrajecten komen op vraag van EXPOO, van de provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. In samenwerking met Odicé, Logo Leieland en VIGeZ.

Online bijdragen

Verder zetten we bij EXPOO verschillende bijdragen online:

Inspiratieboek

Het boek Huis van het Kind In-Zicht doet preventieve gezinsondersteuning helemaal uit de doeken. Een must voor coördinatoren en alle betrokken partners van de Huizen van het Kind! Het boek biedt bovendien inzichten aan docenten en studenten in de richtingen sociaal werk, orthopedagogiek, Pedagogie van het Jonge Kind … Ook de talrijke vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder de Huizen van het Kind zullen in deze publicatie inspiratie vinden.

Internationaal netwerk

Ook internationaal is er een beweging naar meer geïntegreerd werken. VBJK volgt dit al langer op en inspirerende buitenlandse praktijkvoorbeelden delen we graag. Op de ISSA conferentie zetten we daarom een preconference over 'integrated services in the early years' op de agenda. Meer informatioe vind je op de projectpagina's IAS en INTESYS.

Te beluisteren

'Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden waar organisaties samen nadenken over de meerwaarde voor gezinnen. Belangrijk is dat er voldoende tijd is om te leren van en met elkaar. Dat er voldoende tijd is om expertise uit te wisselen.'

Wat de kern van geïntegreerd werken is, kan je beluisteren op de podcast waarin Hester Hulpia en Liesbeth Lambert hun expertise delen.