KOALA | Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding

KOALA is een ambitieus 10-jaren project. Het letterwoord staat voor Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedbestrijding.

De focus ligt op gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hoe kunnen we op lokaal niveau een kwaliteitsvol, structureel aanbod creëren, zodat de maatschappelijke participatie van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar verhoogt?

Achttien KOALA-projecten in Vlaanderen en Brussel

In januari 2018 zijn in Vlaanderen en Brussel achttien KOALA projecten gestart. Zij krijgen tien jaar tijd om een structureel aanbod te creëren: extra kinderopvangplaatsen en kind- en ouderactiviteiten, ofwel een combinatie van beide.

KOALA wil ouders en kinderen samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering / oefenkansen Nederlands en kinderopvang. Dit alles binnen één setting.

Doelstellingen voor elke KOALA

Elke KOALA-setting richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen en heeft daarbij verschillende doelstellingen:

  • ouders ondersteunen in zorg en opvoeding;

  • ontwikkelingskansen van kinderen verhogen in de verschillende ervaringsgebieden;

  • maatschappelijke participatie van gezinnen faciliteren (mensen verbinden en mogelijkheden verbreden);

  • moeders en vaders versterken;

  • voor meertalige gezinnen: Nederlands oefenen met respect voor de thuistalen.

Begeleidingstraject

De achttien KOALA's stappen in een begeleidingstraject waarin VBJK zal focussen op ervaringsuitwisseling, op monitoring en impactmeting.
We verbinden dit traject met de ervaringen van bestaande intervisietrajecten: sociale functie kinderopvang en Kleine kinderen, Grote kansen.

De individuele coaching van elke KOALA gebeurt binnen het KBS-project ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede’

KOALA-kader en visie

In 2021 kwam het KOALA-kader tot stand. Dit kader verduidelijkt de doelstellingen en de focus van een KOALA.
Daarnaast biedt het inspiratie door inspirerende praktijken van KOALA's te delen.

Het kader biedt enerzijds handvatten en inspiratie voor bestaande en nieuwe KOALA's. Tegelijk biedt het duidelijkheid voor professionals, beleid, onderzoekers ... die meer willen weten over KOALA.

Documentaire: Maak kennis met KOALA 'Kinderopvang en ontmoeting creëren samen kansen'

Agentschap Opgroeien en VBJK maakten en sterke documentaire over KOALA Heusden-Zolder.
Hoe help je gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties participeren aan onze samenleving? In Vlaanderen en Brussel werken daar achttien KOALA’s aan mee.

Bekijk hieronder de fragmenten per thema:

Meer lezen

Kindertijd 2_interview_Toegankelijker kinderopvang dankzij kind- en ouderactiviteiten

Kindertijd 3_opstap_Weg met de drempels

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Veerle

Medewerkers

Partners

Video's