Schoolkinderen vertellen over hun opvang

Wat betekent de opvang buiten de schooluren voor kinderen van 3 tot 12 jaar? Wat vinden ze goed aan hun opvang, wat niet?

Maar liefst 34 kleuters en 42 lagereschoolkinderen vertellen hoe ze hun tijd in de opvang doorbrengen, wie ze daar ontmoeten en wat ze leuk en niet leuk vinden, belangrijk en onbelangrijk. Met creatieve interviewtechnieken en voor kleuters ook de mozaïekmethode (een onderzoeksbenadering die verbale en visuele instrumenten samenbrengt) krijgen we diepgaande informatie over de schoolopvang van in totaal 67 kinderen. Deze groep kinderen gaat naar alle mogelijke vormen van schoolkinderopvang: IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang), opvang die de school zelf organiseert, speelpleinwerking, buitenschoolse opvang in lokalen die verbonden zijn aan de opvang van baby’s en peuters en lokale diensten voor buurtgerichte opvang.

De hoofdpunten uit de gesprekken met deze 67 kinderen verwerken we nadien in een vragenlijst die we voorleggen aan 438 kinderen tussen 7 en 12 jaar. De groep kinderen gaat naar een selectie van in totaal 24 opvangplekken: Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang, speelpleinen en scholen.

Vrienden, goede begeleiders, leuke activiteiten

De resultaten van deze twee onderzoeksdelen samen geven een goed beeld van wat kinderen van opvang buiten de schooluren vinden. Veel kinderen vinden het leuker als hun vriend of vriendin ook in de opvang is en de rol van volwassen begeleiders is niet te onderschatten. Kinderen willen dat hun begeleiders aangepaste, leuke activiteiten opzetten. Ze willen begeleiders die oog hebben voor hun noden en daarop inspelen. Begeleiders ook die constructief met de conflicten van kinderen kunnen omgaan.

In een van de aanbevelingen wijzen we op het belang van continuïteit in de begeleiding en een begeleider-kindratio die toelaat dat begeleiders voldoende kunnen differentiëren tussen individuele aandacht voor elk kind en aandacht voor de hele groep. Deze en andere aanbevelingen uit het onderzoek zijn waardevolle input voor de werkgroep ‘Kwaliteit’ van de Staten-Generaal Schoolkinderopvang (2014).

VBJK blijft de ontwikkeling van een nieuw concept voor opvang en vrije tijd van schoolkinderen opvolgen.

Meer lezen over fijne vrije tijd van schoolkinderen

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Brecht

Medewerkers

Partners

  • Universiteit Gent

    Van bij de start werkt VBJK nauw samen met Universiteit Gent, onder meer met de vakgroep Sociaal Wer...
  • Kind & Gezin

    VBJK heeft een partnerschapsakkoord met Kind & Gezin