Trampoline

Samen springen voor een betere toekomst

 

Jaarlijks verlaten ongeveer 7 000 jongeren vroegtijdig het Vlaams secundair onderwijs. In 2016-2017 kwam dit neer op ongeveer 11,9%. Voor de provincie Antwerpen ligt dat gemiddelde zelfs iets hoger (13,6%). Meerdere onderzoeken bevestigen de belangrijke rol die basisvoorzieningen kunnen spelen in het doorbreken van onderwijsongelijkheid. Literatuuroverzichten geschreven in opdracht van de Europese Commissie tonen aan dat deelname aan basisvoorzieningen positieve effecten hebben op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat positieve effecten enkel gelden als de voorschoolse voorzieningen van optimale kwaliteit zijn.

Wanneer kinderen en families goede ervaringen hebben binnen die basisvoorzieningen, dan dragen ze die mee naar de toekomst. Daar gaat het Trampolinetraject voor.

Doelstelling en opzet van het begeleidingstraject

VBJK zal lokale besturen in landelijke gemeenten en kleine steden in de provincie Antwerpen begeleiden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een coherent beleid dat bijdraagt tot het realiseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorzieningen voor alle gezinnen met als doel kinderen een goede start in het leren en leven te geven.

Tijdens het eerste jaar worden de lokale besturen via een reeks verdiepingsdagen volop ondergedompeld in het thema van kwaliteitsvolle basisvoorzieningen. Die input zal helpen om een eigen actieplan te ontwikkelen waar ze vanaf jaar twee concreet mee aan de slag gaan. In een lerend netwerk met andere lokale besturen ondersteunen ze elkaar in de uitvoering en bijsturing van de actieplannen.

Trampoline is een initiatief van de Provincie Antwerpen en VBJK begeleidt het traject.

Deze acht lokale besturen nemen deel aan het Trampolineproject:

Lees het artikel Hoe voorschoolse voorzieningen onderwijsongelijkheid helpen doorbreken. Inspiratie voor lokale besturen voor meer achtergrondinformatie!

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Liesbeth

Medewerkers