Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/01/2018
31/08/2020

Value | Assisterende en core professionals samen voor transitie

In het kleuteronderwijs werken verschillende professionals. Er zijn leerkrachten, maar ook ‘assisterende’ functies. Denk aan de kinderbegeleid(st)ers die in de kleuterklassen worden ingezet en aan medewerkers die instaan voor middagopvang, naschoolse opvang, enzovoort. Deze medewerkers nemen in de kleuterscholen vaak een belangrijke zorgrol op.

Van een uitgebreid kleuterschoolteam...

Recente onderzoeksbevindingen tonen dat de zorg voor de jongste kleuters onvoldoende is uitgebouwd. Eigen onderzoek naar educare, een pedagogiek waarbij zorg en leren evenwaardig zijn, en onze filmobservaties in vier onthaalklassen tonen aan dat jonge kinderen en zeker ook kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen daardoor een minder goede start maken.

Het kleuteronderwijs investeert tot nu weinig in de samenwerking tussen leerkrachten ‘assisterende’ medewerkers. Getuigenissen van ouders tonen dat de assisterende professionals vaak een belangrijke rol spelen in de zorg voor de allerjongsten. Tegelijkertijd minimaliseren ze vaak zelf hun rol. Net zoals in andere landen, zijn deze professionals vaak ‘onzichtbaar’: er zijn weinig gegevens over deze personeelsgroep en ze worden weinig of niet betrokken in overleg en vormingsactiviteiten.

Voor meer zorgzaam kleuteronderwijs zijn dit gemiste kansen.

... naar een zorgzaam kleuterschoolteam

De centrale vraag in dit project is: hoe kunnen alle betrokken professionals samen zorgzaam kleuteronderwijs realiseren? Hoe kan een voltallig kleuterschoolteam de handen in elkaar slaan om, in een context van diversiteit, tegemoet te komen aan de zorgnoden van elk kind?

We gaan op zoek naar methoden van professioneel leren waarmee medewerkers met een diverse vooropleiding en achtergrond samen aan de pedagogiek van zorg en leren kunnen werken. Vervolgens starten we in minstens twee pilootscholen in Antwerpen en Brussel een teamontwikkelingstraject ‘samen werken aan een zorgzame kleuterschool’.

Erasmus+

VBJK is coördinator van dit Eramus+ project. Aan dit project werken onderzoeksinstellingen en opleidingsorganisaties uit Vlaanderen, Portugal, Slovenië en Denemarken mee.

In Vlaanderen werken we samen met Erasmushogeschool, Karel de Grote Hogeschool, VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie, Onderwijscentrum Brussel) en Stad Antwerpen (Onderwijsnetwerk Antwerpen).

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.