Duo-Doebox + dialoogkaarten

(verzendings- en verpakkingskosten zijn in de kostprijs inbegrepen)

De Duo-Doebox ondersteunt medewerkers in opvang en onderwijs die hun samenwerken aan een zorgzame speelleeromgeving voor kleuters willen versterken. De box biedt achtergrondinformatie, methoden en materialen om elkaar beter te leren kennen, om een gedragen visie te ontwikkelen en om acties te ondernemen die bijdragen aan een zorgzame speelleeromgeving.

De Duo-Doebox bevat volgende delen:

  • Voorbereiden van uitwissel- en werkmomenten: tips
    Welke stappen zetten initiatiefnemers best om het proces van uitwisselen en samenwerken voor te bereiden?

  • Faciliteren van uitwissel- en werkmomenten: tips
    Welke rol neemt een (interne of externe) facilitator op tijdens uitwissel- en werkmomenten met medewerkers uit opvang en onderwijs? En hoe kan je als facilitator inzetten op een creatieve sfeer en omgeving om échte participatie en samenwerking tussen medewerkers met verschillende rollen en achtergronden te realiseren?

  • Methoden en materialen
    Welke methoden en materialen kan je gebruiken om uitwisseling en samenwerking te faciliteren?

Bij de Duo-Doebox hoort een set van dialoogkaarten met Ik & mijn beroep-vragen, Ik & mijn beroep-foto's, educare-stellingen, educare-foto’s en educare-casussen.

Bezoek ook de DuJo-projectpagina voor meer info, de brochure Combinatiefunctie kinderbegeleider in kleuteronderwijs en opvang, de beleidsaanbevelingen, extra downloads, artikels uit Kindertijd en nog veel meer ...

Meer lezen over educare, een zorgzame speelleeromgeving? Breng dan snel een bezoekje aan onze Educare-website.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Medewerkers