Zoeken

Theme

Inclusie & diversiteit

Basisvoorzieningen voor kinderen staan midden in de samenleving: een samenleving die voortdurend beweegt en verandert, groeit en meandert. Dus evolueren de basisvoorzieningen mee. Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit in gezinsvormen? Hoe zorgen we voor een culturele en sociale mix? Hoe bereiken we gezinnen die moeilijker bereikbaar zijn? Hoe maken we de basisvoorzieningen voor iedereen to...

Lees meer

Theme

Professionalisering

Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vragen om competente professionals: reflectieve medewerkers die de kans krijgen om te leren van en met elkaar, de kinderen, de gezinnen en de buurt. VBJK ontwikkelt methodes die medewerkers helpen reflecteren. Hoe doe je dat nu concreet, verschillende perspectieven integreren in je handelen? Wat is precies pedagogisch documenteren? Hoe observeer je de interesses...

Lees meer

Theme

Transitie

België heeft een split system: in de leeftijd van 0 tot 6 jaar heb je eerst kinderopvang voor baby’s en peuters, daarna komt het kleuteronderwijs. VBJK onderzoekt hoe die start in de kleuterklas verloopt. Voor het eerst naar school Wat betekent het voor kleuters om op 2,5-jarige leeftijd voor het eerst naar school te gaan? Wat is het verschil met andere landen, waar integrated systems bestaan: é...

Lees meer

Theme

Pedagogiek van het jonge kind

De kern van basisvoorzieningen voor jonge kinderen zit natuurlijk in de dagelijkse interacties tussen volwassen begeleiders en kinderen en in de talrijke interacties tussen kinderen onderling. Hoe bevorder je het welbevinden van kinderen? Hoe zorg je dat elk kind zich welkom voelt, dat elk kind zich veilig voelt? Hoe geef je kinderen zelfvertrouwen mee? Hoe zorg je dat kinderen elkaar tegemoet ku...

Lees meer

Theme

Gender in balans

Opgroeiende kinderen spiegelen zich graag aan volwassenen. Om verschillende aspecten van de eigen (gender)identiteit te kunnen ontplooien, is het goed dat die volwassenen uit vrouwen én mannen bestaan. In de basisvoorzieningen voor jonge kinderen werken helaas weinig mannelijke professionals. In kinderopvangorganisaties, kleuterscholen en gezinsondersteunende organisaties is het merendeel van de...

Lees meer

Theme

Wordt verwacht

Evoluties in de samenleving, bewegingen op de arbeidsmarkt, trends in de leefwereld van kinderen en gezinnen, verschuivingen in pedagogische ideeën: ze hebben stuk voor stuk een invloed op het werk in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Opkomende thema's VBJK werkt nationaal en internationaal samen met praktijkmedewerkers, beleidsmakers en onderzoekers. Daardoor zijn we goed op de hoogte...

Lees meer

Theme

Meertaligheid

Meertaligheid is een realiteit, maar toch leven er nog heel wat vragen. Hoe kan je professioneel handelen in een context van meertaligheid?VBJK ontwikkelde de Reflectiewaaier: Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners.Bekijk het webinar onderaan deze pagina, voor een uitgebreide presentatie door onze collega's Hester Hulpia en Brecht Peleman.De ReflectiewaaierBezoe...

Lees meer

Theme

Partnerschap met ouders

Opvoeden is maatwerk. De eigenheid van het kind, het karakter en de stijl van de ouder(s), de specifieke gezinssituatie, het sociale netwerk, de buurt en de ruimere samenleving, de dominante kijk op kinderen, cultuur en tijdsgeest …Ouders hebben vaak goed zicht op deze elementen. Zij kennen hun kind als geen ander, ze kennen zichzelf en hun eigen context. Daarom zijn ouders de eerste opvoeder. Zij...

Lees meer