Zoeken

Publication

Reflectiewaaier. Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners

Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters.Veel kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier positief mee kunnen omgaan bij kinderen, ouders en in hun team.Om hen daarin te ondersteunen werd de Reflectiewaaier Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar). Tool voor ondersteuners ontwikkeld. Deze Reflectiewaaier richt zich op professionals met een ond...

Lees meer

Publication

Het verhaal van taal

Taal is een belangrijk bindmiddel tussen mensen. Om elkaar te begrijpen, gebruiken we elke dag woorden, zinnen, mimiek en gebaren. Verbaal en non-verbaal: we zetten alles in om iets te kunnen vertellen en om het verhaal van de ander te kunnen verstaan. Wie in de kinderopvang werkt weet dat maar al te goed. Kinderen spreken je aan in allerlei talen: lichaamstaal, geluidjes, brabbelwoorden, één-woor...

Lees meer

Project

InTrans

Elk kind heeft recht op een continue kwaliteitsvolle ervaring in basisvoorzieningen, overheen de institutionele splits tussen onderwijs en welzijn / opvang.In de voorbije tien jaar besteedden onderzoekers en beleidsmakers ontzettend veel aandacht aan de deelname van jonge kinderen aan ‘Early Childhood Education and Care’ (in Vlaanderen: kinderopvang en kleuterschool). Er is immers ruime wetenschap...

Lees meer

Project

Trampoline

Samen springen voor een betere toekomstJaarlijks verlaten ongeveer 7 000 jongeren vroegtijdig het Vlaams secundair onderwijs. In 2016-2017 kwam dit neer op ongeveer 11,9%. Voor de provincie Antwerpen ligt dat gemiddelde zelfs iets hoger (13,6%). Meerdere onderzoeken bevestigen de belangrijke rol die basisvoorzieningen kunnen spelen in het doorbreken van onderwijsongelijkheid. Literatuuroverzichten...

Lees meer

Project

NESET II

Neset II is een netwerk van inhoudelijke ECEC experten. Neset II werkt aan de sociale dimensie van professionalisering (Education and Training).In opdracht van de Europese commissie werken de experten van Neset II onderzoekrapporten uit met als doel de Europese beleidsmakers te sensibiliseren over de belangrijkste socio-educatieve thema's van vandaag. Dit heeft een direct effect op de thema's die...

Lees meer

Project

DuJo | Naar duurzame jobs in opvang en begeleiding van school

In Vlaanderen kennen we een gesplitst systeem waarbij buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs zijn uitgebouwd als aparte systemen, met aparte regelgeving, kaders, medewerkers, enz. Dit heeft gevolgen voor medewerkers en kinderen en ouders.Zo zijn de job van kinderbegeleider in de buitenschoolse opvang en de job van kinderbegeleider (‘kinderverzorger’) in het kleuteronderwijs apart vormgegeven. A...

Lees meer

Project

Pro-M: nieuw onderzoek naar meertaligheid

Steeds meer baby’s groeien op in een meertalige context. Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat bij 28,7% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2017 de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. Dat aandeel ligt in Brussel nog veel hoger. Meertalig opgroeien stelt ouders en professionals uit het veld van de gezinsondersteuning en de kinderopvang voor heel wat uitdagingen. Het brengt v...

Lees meer

Project

IAS | Increasing Accessibility of Integrated ECEC-services

Kind en Gezin, VBJK en EXPOO werken samen aan IAS, een Erasmus+-project over het verbeteren van de toegankelijkheid van geïntegreerde voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen.AchtergrondVanuit het perspectief van de rechten van het kind is het realiseren van kwalitatieve en toegankelijke voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen (ECEC-services) een cruciale verantwoordelijkheid voor het...

Lees meer

Project

IMPACT | Hoe evalueer je gezinsondersteuning?

Begin 2017 starten zes projecten brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede.Het Jonge Kind … Eeklo schakelt naar de toekomst! (OCMW Eeklo)Kinderen eerst (OCMW Hoogstraten)Kinderen kansen geven! (Stad Leuven)Switch (OCMW Kortrijk)TOOM = Tongerse Ondersteuning Op Maat (OCMW Tongeren)VONK, een passe-partout (OCMW Dilbeek)Via brede gezinsondersteuning realiseren deze projec...

Lees meer

Publication

Dat lust ik héél héél graag

Hoe zorg je dat jonge kinderen avontuurlijke eters worden? Hoe laat je ze nieuwe ingrediënten proeven? Deze film toont peuters die nieuwsgierig een granaatappel onderzoeken. Peuters die meehelpen in de moestuin en de keuken en die samen gezellig tafelen. Andere scènes tonen de buitenschoolse opvang. In overleg met de ouders organiseren de begeleiders de schoolmaaltijd over de middag op zo’n manier...

Lees meer