Zoeken

Magazine

Abonneer je nu!

Kindertijd: ons nieuwe blad voor de kinderopvang!KindertijdDat is de naam van het nieuwe, volledig Vlaamse blad voor kinderopvang dat VBJK in het najaar lanceert. Want in juni stopt de samenwerking met het Nederlandse KIDDO.Kindertijd wordt een blad voor en door begeleiders van jonge kinderen. Mensen die in hun job werken met jonge kinderen en hun ouders, voornamelijk in voorschoolse en buitenscho...

Lees meer

NewsItem

Waarom kinderen het best opnieuw wennen na isolatie, quarantaine of sluiting

Als er iets is wat de coronacrisis ons getoond heeft, is dat kinderen en ouders heel veel steun aan de kinderopvang en de kleuterschool gehad hebben. Kinderopvang en kleuterscholen zijn belangrijke veilige en veerkrachtige plekken waar kinderen kunnen spelen, leren, zorgen voor elkaar en socialiseren in aanvulling met de thuisomgeving. Bovendien ervaren ouders een belangrijke steun in de opvoeding...

Lees meer

Project

EQUAP | Meer kwaliteit door participatie

Een goede samenwerking tussen kinderopvang en ouders en tussen kleuteronderwijs en ouders is een van onze stokpaardjes. Ook internationaal zetten we hier graag onze schouders onder.Enhancing Quality through ParticipationHet doel van EQUAP is een doordacht en sterk ouderbeleid in kinderopvang en kleuteronderwijs in Europa. Dat komt de kwaliteit ten goede en daar staat het letterwoord EQUAP ook voor...

Lees meer

Project

Opvang en vrije tijd op maat van elk kind

Buitenschoolse opvang en vrije tijd. Proefproject Sluizeken-Tolhuis-HamDe Dienst Kinderopvang Gent startte alvast het proefproject ‘Opvang en vrije tijd op maat van elk kind’ op. Ze werkten daarvoor samen met een brede groep partners in Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok, een wijk met meerdere kwetsbare gezinnen.Nieuwsgierig?Leest het onderzoeksrapport en de aanbevelingen van Dienst Kinderopvang - Departem...

Lees meer

Publication

Reflectiewaaier. Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners

Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters.Veel kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier positief mee kunnen omgaan bij kinderen, ouders en in hun team.Om hen daarin te ondersteunen werd de Reflectiewaaier Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar). Tool voor ondersteuners ontwikkeld. Deze Reflectiewaaier richt zich op professionals met een ond...

Lees meer

Publication

Het verhaal van taal

Taal is een belangrijk bindmiddel tussen mensen. Om elkaar te begrijpen, gebruiken we elke dag woorden, zinnen, mimiek en gebaren. Verbaal en non-verbaal: we zetten alles in om iets te kunnen vertellen en om het verhaal van de ander te kunnen verstaan. Wie in de kinderopvang werkt weet dat maar al te goed. Kinderen spreken je aan in allerlei talen: lichaamstaal, geluidjes, brabbelwoorden, één-woor...

Lees meer

Project

InTrans

Elk kind heeft recht op een continue kwaliteitsvolle ervaring in basisvoorzieningen, overheen de institutionele splits tussen onderwijs en welzijn / opvang.In de voorbije tien jaar besteedden onderzoekers en beleidsmakers ontzettend veel aandacht aan de deelname van jonge kinderen aan ‘Early Childhood Education and Care’ (in Vlaanderen: kinderopvang en kleuterschool). Er is immers ruime wetenschap...

Lees meer

Project

Trampoline

Samen springen voor een betere toekomstJaarlijks verlaten ongeveer 7 000 jongeren vroegtijdig het Vlaams secundair onderwijs. In 2016-2017 kwam dit neer op ongeveer 11,9%. Voor de provincie Antwerpen ligt dat gemiddelde zelfs iets hoger (13,6%). Meerdere onderzoeken bevestigen de belangrijke rol die basisvoorzieningen kunnen spelen in het doorbreken van onderwijsongelijkheid. Literatuuroverzichten...

Lees meer

Project

NESET II

Neset II is een netwerk van inhoudelijke ECEC experten. Neset II werkt aan de sociale dimensie van professionalisering (Education and Training).In opdracht van de Europese commissie werken de experten van Neset II onderzoekrapporten uit met als doel de Europese beleidsmakers te sensibiliseren over de belangrijkste socio-educatieve thema's van vandaag. Dit heeft een direct effect op de thema's die...

Lees meer

Project

DuJo | Naar duurzame jobs in opvang en begeleiding van school

In Vlaanderen kennen we een gesplitst systeem waarbij buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs zijn uitgebouwd als aparte systemen, met aparte regelgeving, kaders, medewerkers, enz. Dit heeft gevolgen voor medewerkers en kinderen en ouders.Zo zijn de job van kinderbegeleider in de buitenschoolse opvang en de job van kinderbegeleider (‘kinderverzorger’) in het kleuteronderwijs apart vormgegeven. A...

Lees meer