Zoeken

Theme

Professionalisering

Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vragen om competente professionals: reflectieve medewerkers die de kans krijgen om te leren van en met elkaar, de kinderen, de gezinnen en de buurt. VBJK ontwikkelt methodes die medewerkers helpen reflecteren. Hoe doe je dat nu concreet, verschillende perspectieven integreren in je handelen? Wat is precies pedagogisch documenteren? Hoe observeer je de interesses...

Lees meer

Theme

Transitie

België heeft een split system: in de leeftijd van 0 tot 6 jaar heb je eerst kinderopvang voor baby’s en peuters, daarna komt het kleuteronderwijs. VBJK onderzoekt hoe die start in de kleuterklas verloopt. Voor het eerst naar school Wat betekent het voor kleuters om op 2,5-jarige leeftijd voor het eerst naar school te gaan? Wat is het verschil met andere landen, waar integrated systems bestaan: é...

Lees meer

Theme

Gender in balans

Opgroeiende kinderen spiegelen zich graag aan volwassenen. Om verschillende aspecten van de eigen (gender)identiteit te kunnen ontplooien, is het goed dat die volwassenen uit vrouwen én mannen bestaan. In de basisvoorzieningen voor jonge kinderen werken helaas weinig mannelijke professionals. In kinderopvangorganisaties, kleuterscholen en gezinsondersteunende organisaties is het merendeel van de...

Lees meer

Theme

Wordt verwacht

Evoluties in de samenleving, bewegingen op de arbeidsmarkt, trends in de leefwereld van kinderen en gezinnen, verschuivingen in pedagogische ideeën: ze hebben stuk voor stuk een invloed op het werk in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Opkomende thema's VBJK werkt nationaal en internationaal samen met praktijkmedewerkers, beleidsmakers en onderzoekers. Daardoor zijn we goed op de hoogte...

Lees meer

Theme

Partnerschap met ouders

Opvoeden is maatwerk. De eigenheid van het kind, het karakter en de stijl van de ouder(s), de specifieke gezinssituatie, het sociale netwerk, de buurt en de ruimere samenleving, de dominante kijk op kinderen, cultuur en tijdsgeest …Ouders hebben vaak goed zicht op deze elementen. Zij kennen hun kind als geen ander, ze kennen zichzelf en hun eigen context. Daarom zijn ouders de eerste opvoeder. Zij...

Lees meer

Theme

Pedagogiek van het jonge kind

De kern van basisvoorzieningen voor jonge kinderen zit natuurlijk in de dagelijkse interacties tussen volwassen begeleiders en kinderen en in de talrijke interacties tussen kinderen onderling.Hoe bevorder je het welbevinden van kinderen? Hoe zorg je dat elk kind zich welkom voelt, dat elk kind zich veilig voelt? Hoe geef je kinderen zelfvertrouwen mee? Hoe zorg je dat kinderen elkaar tegemoet kunn...

Lees meer

Theme

Meertaligheid

Meertaligheid is een realiteit, maar toch leven er nog heel wat vragen. Hoe kan je professioneel handelen in een context van meertaligheid?VBJK ontwikkelde de Reflectiewaaier: Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners.Bekijk het webinar onderaan deze pagina, voor een uitgebreide presentatie door onze collega's Hester Hulpia en Brecht Peleman.De ReflectiewaaierBezoe...

Lees meer

Theme

Educare

Werk jij met jonge kinderen? Dan hoorde je misschien al het woord ‘educare’ en vraag je je af wat dat nu precies betekent.Educare is een pedagogiek gebaseerd op de rechten en leeftijdsspecifieke noden van jonge kinderen en hun families. Het is een aanpak waar zorg, spelen en leren even belangrijk en nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom vertalen we educare als het bieden van een zorgzame speellee...

Lees meer

Theme

Gezinsopvang

In tegenstelling tot de meeste andere Europese landen, kent Vlaanderen een lange traditie in gezinsopvang. Gezinsopvang staat voor kleinschalige opvang. Een onthaalouder (of kinderbegeleider gezinsopvang) organiseert kinderopvang in het eigen huis (of een aparte ruimte). Soms werken twee onthaalouders samen.De gezinsopvang is een boeiende en uitdagende sector. Elke dag opnieuw vertrouwen ouders hu...

Lees meer

Theme

Ontmoeting & sociale cohesie

Waar ouders en kinderen samenkomen, kan iets meer ontstaan. Vaak zijn er vormen van sociaal contact, kleine momenten van uitwisseling.Ouders ontmoeten elkaarDergelijke vormen van ontmoeting versterken niet alleen de sociale cohesie, voor veel ouders is het ondersteunend om de kleine dagelijkse opvoedingsvragen met anderen te kunnen delen. Contacten met andere ouders die kinderen van dezelfde leeft...

Lees meer