Opleidingen in ECEC

Verschillende opleidingen bereiden voor op een job in de kinderopvang, het kleuteronderwijs en de preventieve gezinsondersteuning. VBJK levert deze opleidingen input over nieuwe inzichten, recente beleidsontwikkelingen en de noden van het werkveld. Omgekeerd houdt VBJK door het overleg met verschillende opleidingen ook de vinger aan de pols.

Pedagogie van het Jonge Kind | bacheloropleiding

VBJK werkt mee in adviesraden van de drie Hogescholen die de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aanbieden:

VBJK neemt deel aan het overleg tussen deze hogescholen en organiseert ook inspiratiedagen voor alle docenten van Pedagogie van het Jonge Kind.

‘BinK’ ofte Begeleider in de Kinderopvang | Centra voor Volwassenonderwijs

VBJK participeert aan de werkgroep van de opleidingscoördinatoren en – samen met Kind & Gezin – ook aan een werkgroep over de vernieuwing van de opleiding. Hoe kunnen we ‘BinK’ ofte de opleiding Begeleider in de Kinderopvang beter afstemmen op de niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders?

Sociaal werk | masteropleiding

De thema’s, projecten en onderzoeken van VBJK leiden regelmatig tot gastcolleges in deze opleiding aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek van Universiteit Gent. Vooral in de vakken ‘Early Childhood Education and Care (ECEC)’ en ‘Gezinspedagogiek’ wordt VBJK gevraagd.

VBJK moedigt studenten ook aan om deze thema’s te overwegen voor hun masterproef. In overleg met professor Michel Vandenbroeck volgt VBJK deze masterproeven op: ze geven VBJK input voor nieuwe projecten, onderzoek, beleids- en opleidingsadviezen.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien

Medewerkers

Partners