Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
05/01/2004
20/12/2006

Opleidingen en werkvloeren voor mannen

Na het onderzoek en de sensibiliseringscampagne voor meer mannen in de kinderopvang werkt VBJK verder in opleidingen en op de werkvloer.

Genderneutraal beroepsimago

Het is belangrijk dat mannelijke studenten tijdens hun opleiding een genderneutraal beeld van het beroep meekrijgen. Idealiter ondervinden zij tijdens hun studies dat de job van kinderbegeleiders wel degelijk iets voor hen is. Daarom screenen vier onderzoeken opleiding ‘Kinderzorg’:

  • Wat is de uitval van allochtone en mannelijke studenten? | Vandenbroeck & Vannuffel, 2004.
  • Belevingsonderzoek bij mannelijke studenten in het volwassenonderwijs | Mannaert, 2006
  • Belevingsonderzoek bij mannelijke studenten in het secundair beroepsonderwijs | Vandenheede, 2006
  • Genderaspecten in het lesmateriaal | Vereecke, 2006

Manvriendelijke werkvloeren

Daarnaast blijkt ook hoe belangrijk het is om op de werkvloer een manvriendelijke cultuur te scheppen. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld zorgen dat ook vaders zich welkom voelen in de kinderopvang. Dit versterkt elkaar. Mannelijke begeleiders die in de opvang veel vaders ontmoeten, voelen zich professioneel op hun plek. Vaders die mannelijke begeleiders aan het werk zien, zullen zich bij de opvang meer betrokken voelen. Je leest er alles over bij het project Vaders in de kinderopvang.

Percentage mannelijke medewerkers stijgt

Deze verschillende acties hebben een effect op het aantal mannen in de kinderopvang. Dit is de evolutie voor de opvang van baby’s en peuters (groepsopvang en gezinsopvang) en van schoolgaande kinderen samen.

  • 2002 | 142 mannen | 0,9%
  • 2005 | 367 mannen | 2,08 %
  • 2006 | 415 mannen | 2,3 %

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Jan.