Zoeken

Publication

In verzekerde bewaring

'In verzekerde bewaring’ vertelt de geschiedenis van de Vlaamse kinderopvang, van de oprichting van de eerste crèche in 1845 tot de impact van het kwaliteitsdecreet in 2003. Deze grondige studie gaat uit van een aantal actuele vragen. Waarom werd er tot 2014, toen het pedagogisch raamwerk uitkwam, nooit een coherente sociale pedagogiek ontwikkeld in deze sector? Waarom wordt kinderopvang nog steed...

Lees meer

Publication

Pedagogisch management in de kinderopvang

Kinderopvang aansturen vraagt speciale talenten. De leiding over de organisatie en alle medewerkers moet je immers combineren met een visie op kwaliteitsvolle kinderopvang vandaag en morgen. Leidraad in drie delen 1) Aanzet tot reflectie Wat zijn lessen uit het verleden? Wat zegt internationaal onderzoek? Een stand van zaken in het denken over kwaliteitsvolle kinderopvang. 2) Inspiratie uit bi...

Lees meer

Publication

Ontvlambare vingers

De ondertitel ‘handleiding om te verdwalen’ lijkt een tegenstelling. Een handleiding moet toch de juiste richting wijzen? Dit boek over kunstzinnig en filosofisch werken met kinderen neemt niet de kortste weg, het neemt allerlei bochten en omwegen. Durf jij bekende paden verlaten? Wil je je laten verwonderen door de onbevangenheid van jonge kinderen? Kinderen zijn makers Elke dag komen kinderen...

Lees meer

Publication

Kinderopvang met sociale functie

Werken aan toegankelijkheid is onderdeel van de sociale functie, onderdeel van de maatschappelijke opdracht van kinderopvang. Hoe zorg je dat jouw opvang maatschappelijk kwetsbare gezinnen bereikt? Welke drempels moet je daarvoor wegwerken? Welke extra inspanningen kun je leveren? Vier keer werken aan sociale functie 1) Kind Hoe zorg je dat elk kind zich thuis voelt? Met aandacht voor cultuurse...

Lees meer

Publication

Wanda

‘Waarom doen we wat we doen?’ Door hierbij stil te staan, veranderen pedagogische praktijken. Wanda is een methodiek die het reflecteren in groep ondersteunt op een waarderende manier. De methode is ontwikkeld in het Wanda-project. Werken met de Wanda-methodiek Met dit pakket kun je aan de slag met Wanda. De handleiding vertelt hoe je waarderende praktijkanalyse om te beginnen kunt introduceren...

Lees meer

Publication

De school is uit!

Deze werkmap zet de regels en kwaliteitseisen voor buitenschoolse opvang om in een pedagogisch verantwoorde praktijk. De map geeft informatie over de ontwikkeling van kleuter en schoolkinderen, het belang van spelen in al zijn vormen, de inrichting van opvangruimtes, het belang van ouderparticipatie, de nood aan een goede organisatie en teamwerking … Werkmap buitenschoolse opvang Met andere woor...

Lees meer

Publication

Familie

Familie brengt gezinnen in beeld. Maar liefst 27 kunstige zwart-wit foto’s tonen gezinnen in allerlei kleuren en maten. De bijhorende vragenkaarten zetten aan het denken. Hoe zie jij dit gezin als professional? Welke onbewuste vooroordelen heb je eventueel? Door hierover met anderen uit te wisselen, krijg je beter zicht op je eigen ideeën over kinderen en gezinnen en kun je eventuele vooroordelen...

Lees meer

Publication

Ouderparticipatie ook voor vaders!

Natuurlijk zet je met je ouderbeleid in op de participatie van moeders én vaders. En natuurlijk zijn vaders betrokken op de opvoeding van hun kind. Toch is het goed om voor vaders nog extra inspanningen te doen. Vaderparticipatie Deze handleiding start met het belang van vaderparticipatie en de houding van professionals hierin. Hoe staan medewerkers tegenover verschillende gezinssamenstellingen?...

Lees meer

Publication

Respect voor diversiteit, het boek

In 1998 haalden 25 allochtone vrouwen een diploma in de kinderopvang. Dit gebeurde MEQ, een project dat staat voor Milestone Equal Quality. Over intercultureel opvoeden Alle gedachten, verzuchtingen en beschouwingen die VBJK toen kon optekenen bij beleidsmensen, politici, pedagogen, leerkrachten en professionelen in de kinderopvang zijn verzameld in een boek. Er zijn bijdragen over de plek van d...

Lees meer

Publication

CoRe

De kwaliteit van opvangorganisaties – en uiteindelijk dus ook de uitkomsten voor kinderen en gezinnen – hangt af van goed opgeleide, ervaren en competente medewerkers. Daar zijn beleidsmakers, wetenschappers en professionals het over eens. Maar wat is nu precies een competente medewerker? En hoe kunnen we dat ondersteunen? Tenslotte is werken met jonge kinderen, hun families en gemeenschappen een...

Lees meer