Zoeken

Publication

Respect voor diversiteit, de film

In deze film vertellen professionals hoe hun werking mee evolueert met de toenemende culturele diversiteit. Ze tonen de rijkdom van intercultureel werken: creatieve activiteiten met jonge kinderen, werken met allochtone ouders en interculturele feesten. Multicultureel team Daarnaast getuigen allochtone en Vlaamse medewerkers hoe ze samenwerken in een multicultureel team. Deze getuigenissen werde...

Lees meer

Publication

Kinderen in Europa

Twee keer per jaar kwomen de partnerorganisaties van Children in Europe bij elkaar. Experts van verschillende Europese landen wisselen ideeën en praktijkervaringen uit over het werken met jonge kinderen. Het tijdschrift dat hieruit voortvloeit verschijnt twee per jaar in verschillende Europese talen. Samen met Stichting Kinderopvang Internationaal zorgt VBJK voor de Nederlandstalige versie.  Euro...

Lees meer

Publication

Pathways

Het Engelstalige Pathways vertrekt vanuit de groeiende belangstelling van beleid en onderzoekers in de professionalisering van ECEC medewerkers. Dit boek reikt daarvoor de nodige sleutels aan. Diepgaande casestudies van vernieuwende en duurzame dynamieken van professionalsering tonen het belang aan van een systematische aanpak, op alle niveaus van de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. De aute...

Lees meer

Publication

Huis van het Kind In-Zicht

Boost voor Huizen van het Kind Sinds het decreet Preventieve Gezinsondersteuning van kracht is, kennen de Huizen van het Kind een enorme boost. Wat is nu de kern een Huis van het Kind? Hoe geef je dat vorm? Hoe bouw je een netwerk uit? Met welke partners kun je samenwerken? Werken aan preventieve gezinsondersteuning Wat betekent het voor een Huis van het Kind om te werken aan preventieve gezins...

Lees meer

Publication

Over de streep

Guust, Noë en Anna-Lisa zetten hun eerste stappen in de kleuterschool. ‘Dat kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof je op een andere planeet terechtkomt,’ zegt kleuterleerkracht Bart. Klik rechts op 'Bestel' en bekijk gratis de film! Nieuwe planeet 'Over de streep', een film over de overgang naar de kleuterschool, volgt drie kinderen op drie verschillende locaties. Omdat de nieuwe schoolo...

Lees meer

Publication

Ubuntu

'In Zuid-Afrika kijken we iedereen in de ogen als we op straat wandelen. We groeten elkaar. Dat heet bij ons ubuntu: je ziet de andere en de andere ziet jou.' Matt is aan het woord, de vader van Ilian. Hij brengt zijn zoontje naar groepsopvang Tierlantuin in Gent. Als we hem vragen wat hem precies aanspreekt in Tierlantuin, heeft hij het meteen over ubuntu. Spreek uit oe-BOEN-toe Deze filosofie...

Lees meer

Publication

Warm, welkom en wederkerig

'Warm, welkom en wederkerig' is hét inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking. Zeven proeftuinen – bestaande uit kleuterscholen, voorschoolse voorzieningen en externe partners – zijn ingestapt in het AMIF-project 369 ‘kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’. Zij hebben twee jaar (2017-18) geëxperimenteerd met nieuwe vormen en acties in...

Lees meer

Publication

Werken met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument – Dimensie 6: Gezinnen en diversiteit

Kinderopvang respecteert de opvoeding van het gezin en zet die in onderling overleg voort. Dat houdt in dat je als medewerker investeert in een voortdurende dialoog met gezinnen en daar zowel vaders als moeders bij betrekt. Zo krijg je inzicht in de sociale en culturele context waarin kinderen opgroeien en kun je het perspectief van het gezin meenemen in je pedagogisch handelen. Maar hoe werk nu...

Lees meer

Publication

De warme professional

Overal in Europa staat een hogere professionaliteit in het werken jonge kinderen op de politieke agenda. Het idee dat kinderopvang vooral moet ‘zorgen’ – als tijdelijke vervanging van de moeder – maakt plaats voor inbedding van de kinderopvang in de bredere pedagogische sector. Dat merk je bijvoorbeeld aan de aandacht die gaat naar samen opvoeden, in partnerschap met de ouders. Dus worden de beroe...

Lees meer

Project

Value | Kinderbegeleiders in het kleuteronderwijs

In kindercentra en kleuterscholen in de meeste Europese landen zijn het niet alleen leerkrachten en pedagogen die werken met kinderen en gezinnen. Ook heel wat andere medewerkers zijn rechtstreeks betrokken bij de zorg en het leren. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsassistenten, kinderverzorg(st)ers, Roma assistenten en GON-begeleiders. In Vlaanderen werken kleuteronderwijzers in toenemende mate same...

Lees meer