Zoeken

Publication

Over de streep

Guust, Noë en Anna-Lisa zetten hun eerste stappen in de kleuterschool. ‘Dat kan zo overweldigend zijn dat het lijkt alsof je op een andere planeet terechtkomt,’ zegt kleuterleerkracht Bart. Klik rechts op 'Bestel' en bekijk gratis de film! Nieuwe planeet 'Over de streep', een film over de overgang naar de kleuterschool, volgt drie kinderen op drie verschillende locaties. Omdat de nieuwe schoolo...

Lees meer

Publication

Ubuntu

'In Zuid-Afrika kijken we iedereen in de ogen als we op straat wandelen. We groeten elkaar. Dat heet bij ons ubuntu: je ziet de andere en de andere ziet jou.' Matt is aan het woord, de vader van Ilian. Hij brengt zijn zoontje naar groepsopvang Tierlantuin in Gent. Als we hem vragen wat hem precies aanspreekt in Tierlantuin, heeft hij het meteen over ubuntu. Spreek uit oe-BOEN-toe Deze filosofie...

Lees meer

Publication

Werken met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument – Dimensie 6: Gezinnen en diversiteit

Kinderopvang respecteert de opvoeding van het gezin en zet die in onderling overleg voort. Dat houdt in dat je als medewerker investeert in een voortdurende dialoog met gezinnen en daar zowel vaders als moeders bij betrekt. Zo krijg je inzicht in de sociale en culturele context waarin kinderen opgroeien en kun je het perspectief van het gezin meenemen in je pedagogisch handelen. Maar hoe werk nu...

Lees meer

Publication

De warme professional

Overal in Europa staat een hogere professionaliteit in het werken jonge kinderen op de politieke agenda. Het idee dat kinderopvang vooral moet ‘zorgen’ – als tijdelijke vervanging van de moeder – maakt plaats voor inbedding van de kinderopvang in de bredere pedagogische sector. Dat merk je bijvoorbeeld aan de aandacht die gaat naar samen opvoeden, in partnerschap met de ouders. Dus worden de beroe...

Lees meer

NewsItem

Waarom kinderen het best opnieuw wennen na isolatie, quarantaine of sluiting

Als er iets is wat de coronacrisis ons getoond heeft, is dat kinderen en ouders heel veel steun aan de kinderopvang en de kleuterschool gehad hebben. Kinderopvang en kleuterscholen zijn belangrijke veilige en veerkrachtige plekken waar kinderen kunnen spelen, leren, zorgen voor elkaar en socialiseren in aanvulling met de thuisomgeving. Bovendien ervaren ouders een belangrijke steun in de opvoeding...

Lees meer

Project

EQUAP | Meer kwaliteit door participatie

Een goede samenwerking tussen kinderopvang en ouders en tussen kleuteronderwijs en ouders is een van onze stokpaardjes. Ook internationaal zetten we hier graag onze schouders onder.Enhancing Quality through ParticipationHet doel van EQUAP is een doordacht en sterk ouderbeleid in kinderopvang en kleuteronderwijs in Europa. Dat komt de kwaliteit ten goede en daar staat het letterwoord EQUAP ook voor...

Lees meer

Project

Opvang en vrije tijd op maat van elk kind

Buitenschoolse opvang en vrije tijd. Proefproject Sluizeken-Tolhuis-HamDe Dienst Kinderopvang Gent startte alvast het proefproject ‘Opvang en vrije tijd op maat van elk kind’ op. Ze werkten daarvoor samen met een brede groep partners in Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok, een wijk met meerdere kwetsbare gezinnen.Nieuwsgierig?Leest het onderzoeksrapport en de aanbevelingen van Dienst Kinderopvang - Departem...

Lees meer

Publication

Reflectiewaaier. Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners

Meertaligheid is een realiteit, ook in de kinderopvang van baby’s en peuters.Veel kinderbegeleiders hebben vragen over hoe ze hier positief mee kunnen omgaan bij kinderen, ouders en in hun team.Om hen daarin te ondersteunen werd de Reflectiewaaier Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3 jaar). Tool voor ondersteuners ontwikkeld. Deze Reflectiewaaier richt zich op professionals met een ond...

Lees meer

Publication

Het verhaal van taal

Taal is een belangrijk bindmiddel tussen mensen. Om elkaar te begrijpen, gebruiken we elke dag woorden, zinnen, mimiek en gebaren. Verbaal en non-verbaal: we zetten alles in om iets te kunnen vertellen en om het verhaal van de ander te kunnen verstaan. Wie in de kinderopvang werkt weet dat maar al te goed. Kinderen spreken je aan in allerlei talen: lichaamstaal, geluidjes, brabbelwoorden, één-woor...

Lees meer

Project

InTrans

Elk kind heeft recht op een continue kwaliteitsvolle ervaring in basisvoorzieningen, overheen de institutionele splits tussen onderwijs en welzijn / opvang.In de voorbije tien jaar besteedden onderzoekers en beleidsmakers ontzettend veel aandacht aan de deelname van jonge kinderen aan ‘Early Childhood Education and Care’ (in Vlaanderen: kinderopvang en kleuterschool). Er is immers ruime wetenschap...

Lees meer