Zoeken

Publication

CoRe

De kwaliteit van opvangorganisaties – en uiteindelijk dus ook de uitkomsten voor kinderen en gezinnen – hangt af van goed opgeleide, ervaren en competente medewerkers. Daar zijn beleidsmakers, wetenschappers en professionals het over eens. Maar wat is nu precies een competente medewerker? En hoe kunnen we dat ondersteunen? Tenslotte is werken met jonge kinderen, hun families en gemeenschappen een...

Lees meer

Publication

Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte hebben extra zorg nodig. Dit kan medische zorg zijn of extra aandacht besteden aan het psychologische welbevinden van het kind of beiden. Net als zoveel andere kinderen willen zij gewoon naar de opvang kunnen gaan. Inclusieve kinderopvang De opvang die hierop inzet, heet inclusieve opvang. Deze handleiding legt uit wat inclusief werken precies inhoudt. Wa...

Lees meer

Publication

Zin verlenen aan praktijk

De eerste levensjaren zijn het beste moment om de identiteit van kinderen aan te moedigen en te versterken. Het is een moment waarop je hen op een positieve manier bewust kunt maken van diversiteit. Hoe kun je kinderen en gezinnen met verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden op een positieve manier ontvangen? Hoe kan jouw organisatie diversiteit omarmen? De DECET principes De...

Lees meer

Publication

Diversiteit en sociale inclusie

In de eerste levensjaren komt het erop aan om kinderen voldoende zelfvertrouwen te geven en hen op een positieve manier te laten kennismaken met diversiteit. Professionals die met jonge kinderen werken, hebben daarvoor een aantal vaardigheden nodig. De organisaties waarin deze professionals werken, moten de ontwikkeling van deze vaardigheden bovendien ondersteunen. 5 competenties De handleiding...

Lees meer

Publication

Van Gent naar de wereld

In 2004 bestond VBJK vijfentwintig jaar. Naar aanleiding van de jubileum vertelt dit boek niet alleen over de geschiedenis van VBJK maar over de geschiedenis van kinderopvang in Vlaanderen in het algemeen. Partnerschap met ouders, professionalisering, diversiteit, inclusief werken, aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderparticipatie, mannen als opvoeders … Al deze innovaties trok...

Lees meer

Publication

Mannen en vrouwen, gemengd team

Deze handleiding hoort bij de VBJK campagne voor meer mannen in de kinderopvang. Hoe trek je mannelijke medewerkers aan? En als het dan zover is, hoe integreer je een mannelijke begeleider in een vaak exclusief vrouwelijk team? Veranderingsproces Onze handleiding begeleidt je in dit veranderingsproces: van rekruteren tot taakverdeling, van meterschap tot weerstand aanpakken, van stereotypen tot...

Lees meer

Publication

Bouwen aan je eigen draagkracht

Werken in de gezinsopvang is een mooie maar uitdagende job. Twee werkmappen helpen onthaalouders om stil te staan bij hun eigen draagkracht: Werkmap draagkracht voor kandidaat onthaalouders Werkmap draagkracht voor werkende onthaalouders In gesprek gaan Opgelet! Deze werkmappen bevatten geen instrument om draagkracht te meten. Bedoeling is niet om iemands draagkracht te evalueren, maar om...

Lees meer

Publication

Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding

Wat betekent gedeeld opvoeden precies? Wat houdt dat eigenlijk in, dat ouders de eerste opvoeder zijn? Omdat de vaste begeleiders in de kinderopvang het kind zo goed kennen, kan er een soort bondgenootschap ontstaan waarbij je vaders en moeders in de opvoeding bijstaat. Opvang en ouders worden dan partners in opvoeden. In de dagelijkse zorg willen ze samen het beste voor het kind. Partnerschap me...

Lees meer

Publication

Flexibele kinderopvang

Er is een toenemende vraag naar kinderopvang (0 tot 12 jaar) op buitengewone tijdstippen: vóór 7 uur ’s morgens, na 18 uur ’s avonds, tijdens de nacht, het weekend en schoolvakanties. Doen of niet? Waar let je op als je flexibele opvang wil organiseren? Het eerste hoofdstuk staat stil bij de vraag ‘doen of niet?’ Hoe krijg je zicht op reële noden van gezinnen? Hoe betrek je je team bij deze besl...

Lees meer

Publication

Buurtgerichte kinderopvang

Vandaag heeft kinderopvang aandacht voor de inclusie van maatschappelijk kwetsbare groepen. Er is respect voor diversiteit, drempels worden zoveel mogelijk weg gewerkt, we zetten in op de sociale functie en zorgen dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk is. Koploper samenwerken met ouders Buurgerichte kinderopvang was in deze evolutie een voorloper, een koploper. In deze handleiding vind je...

Lees meer