Zoeken

Publication

Diversiteit en sociale inclusie

In de eerste levensjaren komt het erop aan om kinderen voldoende zelfvertrouwen te geven en hen op een positieve manier te laten kennismaken met diversiteit. Professionals die met jonge kinderen werken, hebben daarvoor een aantal vaardigheden nodig. De organisaties waarin deze professionals werken, moten de ontwikkeling van deze vaardigheden bovendien ondersteunen. 5 competenties De handleiding...

Lees meer

Publication

Van Gent naar de wereld

In 2004 bestond VBJK vijfentwintig jaar. Naar aanleiding van de jubileum vertelt dit boek niet alleen over de geschiedenis van VBJK maar over de geschiedenis van kinderopvang in Vlaanderen in het algemeen. Partnerschap met ouders, professionalisering, diversiteit, inclusief werken, aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderparticipatie, mannen als opvoeders … Al deze innovaties trok...

Lees meer

Publication

Mannen en vrouwen, gemengd team

Deze handleiding hoort bij de VBJK campagne voor meer mannen in de kinderopvang. Hoe trek je mannelijke medewerkers aan? En als het dan zover is, hoe integreer je een mannelijke begeleider in een vaak exclusief vrouwelijk team? Veranderingsproces Onze handleiding begeleidt je in dit veranderingsproces: van rekruteren tot taakverdeling, van meterschap tot weerstand aanpakken, van stereotypen tot...

Lees meer

Publication

Bouwen aan je eigen draagkracht

Werken in de gezinsopvang is een mooie maar uitdagende job. Twee werkmappen helpen onthaalouders om stil te staan bij hun eigen draagkracht: Werkmap draagkracht voor kandidaat onthaalouders Werkmap draagkracht voor werkende onthaalouders In gesprek gaan Opgelet! Deze werkmappen bevatten geen instrument om draagkracht te meten. Bedoeling is niet om iemands draagkracht te evalueren, maar om...

Lees meer

Publication

Flexibele kinderopvang

Er is een toenemende vraag naar kinderopvang (0 tot 12 jaar) op buitengewone tijdstippen: vóór 7 uur ’s morgens, na 18 uur ’s avonds, tijdens de nacht, het weekend en schoolvakanties. Doen of niet? Waar let je op als je flexibele opvang wil organiseren? Het eerste hoofdstuk staat stil bij de vraag ‘doen of niet?’ Hoe krijg je zicht op reële noden van gezinnen? Hoe betrek je je team bij deze besl...

Lees meer

Publication

Buurtgerichte kinderopvang

Vandaag heeft kinderopvang aandacht voor de inclusie van maatschappelijk kwetsbare groepen. Er is respect voor diversiteit, drempels worden zoveel mogelijk weg gewerkt, we zetten in op de sociale functie en zorgen dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk is. Koploper samenwerken met ouders Buurgerichte kinderopvang was in deze evolutie een voorloper, een koploper. In deze handleiding vind je...

Lees meer

Publication

Respect voor diversiteit, de film

In deze film vertellen professionals hoe hun werking mee evolueert met de toenemende culturele diversiteit. Ze tonen de rijkdom van intercultureel werken: creatieve activiteiten met jonge kinderen, werken met allochtone ouders en interculturele feesten. Multicultureel team Daarnaast getuigen allochtone en Vlaamse medewerkers hoe ze samenwerken in een multicultureel team. Deze getuigenissen werde...

Lees meer

Publication

Kinderen in Europa

Twee keer per jaar kwomen de partnerorganisaties van Children in Europe bij elkaar. Experts van verschillende Europese landen wisselen ideeën en praktijkervaringen uit over het werken met jonge kinderen. Het tijdschrift dat hieruit voortvloeit verschijnt twee per jaar in verschillende Europese talen. Samen met Stichting Kinderopvang Internationaal zorgt VBJK voor de Nederlandstalige versie.  Euro...

Lees meer

Publication

Pathways

Het Engelstalige Pathways vertrekt vanuit de groeiende belangstelling van beleid en onderzoekers in de professionalisering van ECEC medewerkers. Dit boek reikt daarvoor de nodige sleutels aan. Diepgaande casestudies van vernieuwende en duurzame dynamieken van professionalsering tonen het belang aan van een systematische aanpak, op alle niveaus van de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. De aute...

Lees meer

Publication

Huis van het Kind In-Zicht

Boost voor Huizen van het Kind Sinds het decreet Preventieve Gezinsondersteuning van kracht is, kennen de Huizen van het Kind een enorme boost. Wat is nu de kern een Huis van het Kind? Hoe geef je dat vorm? Hoe bouw je een netwerk uit? Met welke partners kun je samenwerken? Werken aan preventieve gezinsondersteuning Wat betekent het voor een Huis van het Kind om te werken aan preventieve gezins...

Lees meer