Zoeken

Project

EDUCAS | Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres

Hoe creëer je pedagogische ruimtes in voorzieningen die de ontwikkeling van kinderen op een holistische manier ondersteunen? En waarbij je rekening houdt met de uiteenlopende behoefte van kinderen en gezinnen? Dat is de doelstelling van het EDUCAS-project Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres. Dit is een Erasmus+-project (K2). Prikkelende ruimte Hoe benut je de ruimt...

Lees meer

Project

JoKo | Jobshadowing in de kinderopvang

JoKo creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen kinderopvangvoorzieningen. Medewerkers uit verschillende voorzieningen gaan jobshadowen in een ander kinderdagverblijf en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. Samen met hun team verkennen ze hoe ze hun individuele leerervaringen kunnen benutten om als team te leren en te sleutelen aan de pedagogische kwaliteit in de voorziening....

Lees meer

Project

MyRef | Op zoek naar kwaliteitsvolle kinderopvang voor asielzoekers

Wat gebeurt er op vlak van kinderopvang en meertaligheid bij kinderen van asielzoekers? Dat was de insteek van het project Multiligual Early Childhood Education and Care for Young Refugee Children (MyRef). VBJK werkte in dat project samen met partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Geen prioriteit In de EU in het algemeen en de projectlanden in het bijzonder blijven de alle...

Lees meer

Publication

Knopjesman

Voor en na school gaan heel wat kinderen uit de kleuterklas en het lager onderwijs naar de opvang. Wil je dat ze deze vrije tijd als échte vrije tijd ervaren, dan zorg je dat kinderen in jouw opvang keuzes kunnen maken. Want vrije tijd is doen wat je graag doet. Alleen spelen of met vrienden? Actief of liever rustig? Onder begeleiding of op zichzelf? Knopjesman laat zien hoe het er aan toe gaat in...

Lees meer

Publication

Flammable

De film Flammable daagt uit om bekende paden te verlaten. Voorbeelden met muziek, woord en beeld tonen dat in elk kind het verlangen brandt om te ontdekken, te experimenteren, te creëren. Wat doe je met dat verlangen? Een antwoord in twee hoofdfilms en drie kortere scènes. Ontvlambaar, met choreograaf Alain Platel Alain Platel observeert de bewegingen van baby’s en peuters in opvang Patjoepelke...

Lees meer

Publication

Wiegelied voor Hamza

Journalist Mark Gielen reist naar Gent (België), Auby (Frankrijk), Berlijn (Duitsland) en Birmingham (Verenigd Koninkrijk). In elk deze Europese steden bezoekt hij telkens een kindercentrum. Hij ontmoet de medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Moeders en vaders getuigen hoeveel dit voor hen betekent. Wiegelied voor Hamza toont de rijkdom van een divers en meertalig Europ...

Lees meer

Publication

Childcare Stories

Childcare Stories brengt de verhalen van 17 vaders en moeders uit verschillende Europese landen. Deze verhalen vertellen over kinderopvang als onmisbare schakel in het leven van ouders. Tegelijkertijd is dit een confrontatie met de verschillende betekenissen van kinderopvang: het is zoveel meer dan de opvang van de kinderen terwijl ouders aan het werk zijn. Ouders zoeken naar een plek waar zij en...

Lees meer

Publication

Opvangouders bouwen aan pedagogiek

Deze film toont het dagelijks werk van vijf onthaalouders. Lut, Maria en Fabienne zorgen voor de opvang van jonge kinderen. Hilde organiseert als onthaalouder de opvang van schoolgaande kinderen. Lieve gaat voor inclusie: zij vangt ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte op. De scènes over hun dagelijks werk tonen wat kwaliteit in de gezinsopvang concreet betekent. De onthaalouders zelf verte...

Lees meer

Publication

Toowey-toowey

Kunst is een universele taal die iedereen aanspreekt. Kinderen en volwassenen met verschillende culturele achtergronden begrijpen de taal van kunst en kunnen die taal met elkaar delen. Precies daarom zijn artistieke activiteiten goede pedagogische handvaten om respect voor diversiteit mogelijk te maken. Toowey-toowey toont de mogelijkheden die kunst biedt voor de persoonlijke ontwikkeling. Je ziet...

Lees meer

Publication

Creatief omgaan met kwaliteit

Kwapoi en Z-Kwapoi zijn instrumenten om de pedagogische kwaliteit in de opvang te meten en te verbeteren. Ze zijn niet meer actueel, nu zijn er de meetinstrumenten van MeMoQ. Zorginspectie zal een meetinstrument gebruiken om na te gaan of de opvang het pedagogische minimum haalt. Het andere meetinstrument kan de opvang voor de eigen werking gebruiken. Deze meetinstrumenten vertrekken van het pedag...

Lees meer