Zoeken

Project

Onthaalouders Sterker Maken

Werken in de gezinsopvang is tegelijk mooi en veeleisend. Daarom ontwikkelen we instrumenten om mensen een goede start te laten maken en hen ook nadien verder te ondersteunen. Kennismakingstraject Gezinsopvang Via een kennismakingstraject Gezinsopvang krijgen kandidaat onthaalouders inzicht in de competenties die ze in deze job nodig zullen hebben. Vooraleer ze van start gaan, brengen ze hun eig...

Lees meer

Project

Ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs versterken

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen van 3 tot 6 jaar aan het kleuteronderwijs deelnemen. Een belangrijke hefboom voor die kleuterparticipatie is dat ouders zich bij de school van hun kind betrokken voelen. Ook voor ouders met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond speelt dat een grote rol. 7 proeftuinen AMIF (het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) wil kleuterparticipati...

Lees meer

Project

Doctoraatsonderzoek start kleuterschool

In haar doctoraatsonderzoek gaat Katrien Van Laere na hoe het zit met zorg en leren bij de jongste kleuters (van 2,5 tot 4 jaar). Hoe ziet het beleid dit? Wat betekenen zorg en leren voor de betrokken professionals: kleuteronderwijzers, brugfiguren, zorgassistenten, opvangmedewerkers, enzovoort? Wat verwachten ouders? Er zijn focusgesprekken met al deze groepen. Film instapklasje Om deze focusge...

Lees meer

Project

EQF kwaliteitsanalyse in Oost-Europa en Centraal-Azië (ECA-countries)

Na onze EQF-kwaliteitsanalyse in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro kreeg VBJK in Georgië en Servië opnieuw de opdracht om met de indicatoren van het European Quality Framework (EQF) te werken. Daarna volgde ook een opdracht in Oekraïne. European Quality Framework Servië Na verschillende lezingen en masterclasses over monitoring en evaluatie in ECEC (Early Childhood Education and...

Lees meer

Project

EDUCAS | Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres

Hoe creëer je pedagogische ruimtes in voorzieningen die de ontwikkeling van kinderen op een holistische manier ondersteunen? En waarbij je rekening houdt met de uiteenlopende behoefte van kinderen en gezinnen? Dat is de doelstelling van het EDUCAS-project Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres. Dit is een Erasmus+-project (K2). Prikkelende ruimte Hoe benut je de ruimt...

Lees meer

Project

JoKo | Jobshadowing in de kinderopvang

JoKo creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen kinderopvangvoorzieningen. Medewerkers uit verschillende voorzieningen gaan jobshadowen in een ander kinderdagverblijf en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. Samen met hun team verkennen ze hoe ze hun individuele leerervaringen kunnen benutten om als team te leren en te sleutelen aan de pedagogische kwaliteit in de voorziening....

Lees meer

Project

MyRef | Op zoek naar kwaliteitsvolle kinderopvang voor asielzoekers

Wat gebeurt er op vlak van kinderopvang en meertaligheid bij kinderen van asielzoekers? Dat was de insteek van het project Multiligual Early Childhood Education and Care for Young Refugee Children (MyRef). VBJK werkte in dat project samen met partners uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Geen prioriteit In de EU in het algemeen en de projectlanden in het bijzonder blijven de alle...

Lees meer

Publication

Knopjesman

Voor en na school gaan heel wat kinderen uit de kleuterklas en het lager onderwijs naar de opvang. Wil je dat ze deze vrije tijd als échte vrije tijd ervaren, dan zorg je dat kinderen in jouw opvang keuzes kunnen maken. Want vrije tijd is doen wat je graag doet. Alleen spelen of met vrienden? Actief of liever rustig? Onder begeleiding of op zichzelf? Knopjesman laat zien hoe het er aan toe gaat in...

Lees meer

Publication

Flammable

De film Flammable daagt uit om bekende paden te verlaten. Voorbeelden met muziek, woord en beeld tonen dat in elk kind het verlangen brandt om te ontdekken, te experimenteren, te creëren. Wat doe je met dat verlangen? Een antwoord in twee hoofdfilms en drie kortere scènes. Ontvlambaar, met choreograaf Alain Platel Alain Platel observeert de bewegingen van baby’s en peuters in opvang Patjoepelke...

Lees meer

Publication

Wiegelied voor Hamza

Journalist Mark Gielen reist naar Gent (België), Auby (Frankrijk), Berlijn (Duitsland) en Birmingham (Verenigd Koninkrijk). In elk deze Europese steden bezoekt hij telkens een kindercentrum. Hij ontmoet de medewerkers die dagelijks inzetten op diversiteit en ontmoeting. Moeders en vaders getuigen hoeveel dit voor hen betekent. Wiegelied voor Hamza toont de rijkdom van een divers en meertalig Europ...

Lees meer