Samenwerken in een netwerk

Het geheel is meer dan de som van de delen. Daarom slaan verschillende organisaties die zich inzetten voor kinderen en gezinnen, de handen in elkaar. Denk maar aan de Huizen van het Kind, de samenwerking tussen opvang en school om de overgang naar het kleuteronderwijs beter te laten verlopen, de buurtgerichte kinderopvang die samen met organisaties uit de wijk inzet op inclusie, de buitenschoolse opvang die samenwerkt met sport-, cultuur en andere vrijetijdsinitiatieven om kinderen een rijke omgeving te bieden …

Gezinnen beter bereiken

Door samen te werken kun je gezinnen vaak beter bereiken. Een lokaal samenwerkingsverband laat ook toe om het aanbod beter af te stemmen op de noden van kinderen en gezinnen uit de buurt. Het helpt bovendien om het aanbod voor kinderen en gezinnen minder versnipperd (meer integraal) te organiseren. Kortom, samenwerken met partnerorganisaties heeft een duidelijke meerwaarde.

Vragen uit de praktijk

Natuurlijk komen er in praktijk wel wat vragen bij kijken. Om te beginnen: wie zijn de relevante partners? En vervolgens: hoe kan elke partner zich in het gemeenschappelijk doel vinden en tegelijk de eigen identiteit bewaren? Waar moet je verder nog op letten bij de uitbouw van een goed samenwerkingsverband? Hoe betrek je kinderen en gezinnen bij de samenwerking? Wat zijn succesfactoren en valkuilen voor het verdere verloop van de samenwerking?

In verschillende projecten in de preventieve gezinsondersteuning, de kinderopvang en het kleuteronderwijs onderzoekt VBJK op welke manier samenwerken kan bijdragen aan een positieve en rijke omgeving voor jonge kinderen. Deze expertise delen we met praktijkorganisaties en op beleidsniveau.

Huizen van het Kind

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden waar organisaties samen nadenken over de meerwaarde voor gezinnen. Belangrijk is dat er voldoende tijd is om te leren van en met elkaar. Dat er voldoende tijd is om expertise uit te wisselen.

Beluister de podcast van onze geboren podcasters en VBJK-collega's Hester Hulpia en Liesbeth Lambert:
De Stem van Onderzoekers

Meer lezen

Publicaties

Projecten