Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/01/2017
31/12/2018

Ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs versterken

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen van 3 tot 6 jaar aan het kleuteronderwijs deelnemen. Een belangrijke hefboom voor die kleuterparticipatie is dat ouders zich bij de school van hun kind betrokken voelen. Ook voor ouders met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond speelt dat een grote rol.

7 proeftuinen

AMIF (het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) wil kleuterparticipatie bij kinderen afkomstig uit derde landen verhogen en verbeteren. Zoals gezegd is ouderbetrokkenheid voor duurzame en kwaliteitsvolle kleuterparticipatie een belangrijke voorwaarde. Hoe kun je dus de ouderbetrokkenheid versterken? AMIF ondersteunt zeven proeftuinen om knelpunten te analyseren en actie te ondernemen. De proeftuinen, verspreid over verschillende Vlaamse steden, willen hun samenwerking met ouders bij de start van de schoolloopbaan versterken.

Lerend netwerk

VBJK organiseert en begeleidt het lerend netwerk voor deze zeven proeftuinen. We bieden elke proeftuin inhoudelijke en methodologische ondersteuning tijdens voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

We doen dit zoals steeds participatief: in overleg met alle betrokken organisaties én met de doelgroep. We brengen dus ook de stem van de ouders in.

De inzichten die we samen met de zeven proeftuinen zullen ontwikkelen, verspreiden we eind 2018 via een publicatie en een slotconferentie. Hou het in de gaten!

Wil je meer informatie?

Of heb je zin om hierover uit te wisselen? Neem contact op met Katrien.