Zoeken

Project

Ouderbetrokkenheid en diversiteit

Dit project richt zich tot ouders met jonge kinderen in 24 kinderopvangorganisaties in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Extra aandacht gaat naar ouders die door hun culturele of sociale situatie aan de rand van de samenleving staan. Na verschillende internationale trainingssessies waarbij professionals cultuursensitief leren denken en werken, is het aan de ouders om uit te wisselen. Oud...

Lees meer

Project

Nest en web Brussel

De tijd die schoolgaande kinderen buiten de klas doorbrengen in de opvang, is voor hen eigenlijk vrije tijd. Om van die vrije tijd ook echt fijne tijd te maken, zet buitenschoolse opvang in op nest en web. De nestfunctie van buitenschoolse opvang betekent dat je een veilig klimaat creëert waarin kinderen zich goed voelen, zodat ze verschillende aspecten van hun identiteit kunnen ontwikkelen en vr...

Lees meer

Project

Toegankelijkheid in Brussel

Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is het niet vanzelfsprekend om de weg te vinden naar kinderopvang. Werken aan toegankelijkheid is daarom belangrijk. Dit is onderdeel van de sociale functie – ofte de maatschappelijke opdracht – van kinderopvang. Kinderopvang en inburgering Nederlandstalige opvangorganisaties in Brussel willen daar aan werken en krijgen daarvoor steun van VGC, de Vlaamse G...

Lees meer

Project

Meer mannen in de kinderopvang

Wanneer in 2000 blijkt dat er in de kinderopvang maar 0,9 procent mannelijke medewerkers zijn, zetten we samen met Kind & Gezin en de VDAB verschillende acties op. We doen onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een job in de kinderopvang: welke drempels ervaren mannen om als kinderbegeleider te werken? Sensibiliseringscampagne Tegelijk zetten we een affichecampagne op die verschillende ande...

Lees meer

Project

Opleidingen en werkvloeren voor mannen

Na het onderzoek en de sensibiliseringscampagne voor meer mannen in de kinderopvang werkt VBJK verder in opleidingen en op de werkvloer. Genderneutraal beroepsimago Het is belangrijk dat mannelijke studenten tijdens hun opleiding een genderneutraal beeld van het beroep meekrijgen. Idealiter ondervinden zij tijdens hun studies dat de job van kinderbegeleiders wel degelijk iets voor hen is. Daarom...

Lees meer

Project

Vaders in de kinderopvang

Een manvriendelijke cultuur in de kinderopvang is niet alleen goed om meer mannelijke kinderbegeleiders aan te trekken, het is ook goed voor de betrokkenheid van vaders. Ouderparticipatie ook voor vaders Hoe zorg je dat vaders zich welkom voelen in jouw opvang? Waarom is dit überhaupt belangrijk? De handleiding Ouderparticipatie ook voor vaders gaat dieper in op het belang van vaderbetrokkenheid...

Lees meer

Project

Onthaalouders Sterker Maken

Werken in de gezinsopvang is tegelijk mooi en veeleisend. Daarom ontwikkelen we instrumenten om mensen een goede start te laten maken en hen ook nadien verder te ondersteunen. Kennismakingstraject Gezinsopvang Via een kennismakingstraject Gezinsopvang krijgen kandidaat onthaalouders inzicht in de competenties die ze in deze job nodig zullen hebben. Vooraleer ze van start gaan, brengen ze hun eig...

Lees meer

Project

Ouderbetrokkenheid in kleuteronderwijs versterken

Bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen van 3 tot 6 jaar aan het kleuteronderwijs deelnemen. Een belangrijke hefboom voor die kleuterparticipatie is dat ouders zich bij de school van hun kind betrokken voelen. Ook voor ouders met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond speelt dat een grote rol. 7 proeftuinen AMIF (het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) wil kleuterparticipati...

Lees meer

Project

Doctoraatsonderzoek start kleuterschool

In haar doctoraatsonderzoek gaat Katrien Van Laere na hoe het zit met zorg en leren bij de jongste kleuters (van 2,5 tot 4 jaar). Hoe ziet het beleid dit? Wat betekenen zorg en leren voor de betrokken professionals: kleuteronderwijzers, brugfiguren, zorgassistenten, opvangmedewerkers, enzovoort? Wat verwachten ouders? Er zijn focusgesprekken met al deze groepen. Film instapklasje Om deze focusge...

Lees meer

Project

EQF kwaliteitsanalyse in Oost-Europa en Centraal-Azië (ECA-countries)

Na onze EQF-kwaliteitsanalyse in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro kreeg VBJK in Georgië en Servië opnieuw de opdracht om met de indicatoren van het European Quality Framework (EQF) te werken. Daarna volgde ook een opdracht in Oekraïne. European Quality Framework Servië Na verschillende lezingen en masterclasses over monitoring en evaluatie in ECEC (Early Childhood Education and...

Lees meer