Zoeken

Project

TOY verlaagt drempels voor Roma

Buurtgerichte kinderopvanginitiatieven zetten traditioneel sterk in op het bereiken van de sociale mix in hun omgeving. Daarbij is extra aandacht nodig voor Roma families. In dit project zullen verschillende kinderopvangorganisaties, spelotheken en spel- en ontmoetingsplaatsen experimenteren met intergenerationele en inclusieve activiteiten. TOY verlaagt drempels voor Roma Het project vangt aan...

Lees meer

Project

Summer school in Budapest

In de zomer van 2017 vindt aan de Centraal Europese Universiteit van Budapest een week summer school plaats. Thema is ‘The role of Early childhood development in promoting Equity and Social Inclusion’. VBJK mag het programma samenstellen. We nodigen ook internationale experten uit om over dit onderwerp in discussie te gaan. Je vindt alle informatie bij Summer University.

Lees meer

Project

Adviesverlening

VBJK neemt deel aan allerlei werkgroepen, overlegstructuren, raden, projecten, wetenschappelijke fora. Wij zijn graag klankbord en verlenen vaak advies. Omgekeerd houden we dankzij onze betrokkenheid bij verschillende overlegorganen ook zeer goed voeling met ontwikkelingen in praktijk, beleid en onderzoek. Een opsomming: Ambtelijke werkgroep ‘Investeren in de omgeving van kinderen: transities’...

Lees meer

Project

CoRe | Kerncompetenties voor werken met jonge kinderen

CoRe staat voor Competences Requirements in Early Childhood Education and Care (ECEC). Met andere woorden: het is een studie naar de competenties die nodig zijn om kwaliteitsvol te werken in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar). De onderzoeksmethode bestaat uit een uitgebreid literatuuroverzicht, een survey in 17 Europese landen en casestudies in zeven van deze landen. De Vlaa...

Lees meer

Project

Ouderbetrokkenheid en diversiteit

Dit project richt zich tot ouders met jonge kinderen in 24 kinderopvangorganisaties in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Extra aandacht gaat naar ouders die door hun culturele of sociale situatie aan de rand van de samenleving staan. Na verschillende internationale trainingssessies waarbij professionals cultuursensitief leren denken en werken, is het aan de ouders om uit te wisselen. Oud...

Lees meer

Project

Nest en web Brussel

De tijd die schoolgaande kinderen buiten de klas doorbrengen in de opvang, is voor hen eigenlijk vrije tijd. Om van die vrije tijd ook echt fijne tijd te maken, zet buitenschoolse opvang in op nest en web. De nestfunctie van buitenschoolse opvang betekent dat je een veilig klimaat creëert waarin kinderen zich goed voelen, zodat ze verschillende aspecten van hun identiteit kunnen ontwikkelen en vr...

Lees meer

Project

Toegankelijkheid in Brussel

Voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen is het niet vanzelfsprekend om de weg te vinden naar kinderopvang. Werken aan toegankelijkheid is daarom belangrijk. Dit is onderdeel van de sociale functie – ofte de maatschappelijke opdracht – van kinderopvang. Kinderopvang en inburgering Nederlandstalige opvangorganisaties in Brussel willen daar aan werken en krijgen daarvoor steun van VGC, de Vlaamse G...

Lees meer

Project

Meer mannen in de kinderopvang

Wanneer in 2000 blijkt dat er in de kinderopvang maar 0,9 procent mannelijke medewerkers zijn, zetten we samen met Kind & Gezin en de VDAB verschillende acties op. We doen onderzoek naar de aantrekkelijkheid van een job in de kinderopvang: welke drempels ervaren mannen om als kinderbegeleider te werken? Sensibiliseringscampagne Tegelijk zetten we een affichecampagne op die verschillende ande...

Lees meer

Project

Opleidingen en werkvloeren voor mannen

Na het onderzoek en de sensibiliseringscampagne voor meer mannen in de kinderopvang werkt VBJK verder in opleidingen en op de werkvloer. Genderneutraal beroepsimago Het is belangrijk dat mannelijke studenten tijdens hun opleiding een genderneutraal beeld van het beroep meekrijgen. Idealiter ondervinden zij tijdens hun studies dat de job van kinderbegeleiders wel degelijk iets voor hen is. Daarom...

Lees meer

Project

Vaders in de kinderopvang

Een manvriendelijke cultuur in de kinderopvang is niet alleen goed om meer mannelijke kinderbegeleiders aan te trekken, het is ook goed voor de betrokkenheid van vaders. Ouderparticipatie ook voor vaders Hoe zorg je dat vaders zich welkom voelen in jouw opvang? Waarom is dit überhaupt belangrijk? De handleiding Ouderparticipatie ook voor vaders gaat dieper in op het belang van vaderbetrokkenheid...

Lees meer